Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio oost
  4. Afdeling zuid west veluwe

Afdeling Zuid-West Veluwe

De afdeling Zuid-West Veluwe behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.

Nieuws uit de afdeling

Maandag 22 juli 2024
Technodiscovery brengt techniek dichter bij jongeren

De vraag naar technisch geschoolde medewerkers is groter dan ooit, aar hoe maak je het personeel van de toekomst enthousiast voor techniek? In Ede, midden in de Foodvalley, plant het leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery het zaadje van techniek al jaren bij basisschoolleerlingen, VO-leerlingen van leerjaar 1 en 2 én docenten.

Maandag 25 april 2022
Chloorvrij zwemmen en duurzaam sporten: bekijk De Wiltsangh

Tijdens corona is Nederland meer dan ooit gaan sporten. Om sport en recreatie een plek te geven bouwt Van Norel Bouwgroep een nieuw sportcentrum op sportpark De Wiltsangh in Nunspeet. Je kan tijdens de Dag van de Bouw op 18 juni kijken hoe de bouw vordert en de bouwplaats bezoeken.

Contact afdeling Zuid-West Veluwe

Afdeling Zuid-West Veluwe