Afbeelding Innovatieve oplossingen bedenken en uitproberen? Dat doe je in Bouwlab R&Do

Innovatieve oplossingen bedenken en uitproberen? Dat doe je in Bouwlab R&Do

Lees meer

Afdeling Zaanstreek-Waterland

De afdeling Zaanstreek-Waterland behartigt belangen op lokaal niveau en is gesprekspartner voor gemeentelijke instanties. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen de regio staat het vrij een afdeling te kiezen bij wie men zich wil aansluiten. Bij de regionale afdeling is het mogelijk collega’s te ontmoeten en praktijkervaring uit te wisselen.