Bestuur

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio Jong Bouwend Nederland. Een regiobestuur Jong Bouwend Nederland leidt deze regio. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit:

  • Arno Schnitker,  Verboon Maasland bv
  • Frank Agterof, Vink+Veenman b.v. (commissie)
  • Joris v.d. Meer, Aann. Bedr. van der Meer b.v. (commissie)
  • Menno Mulders, Qualm b.v. (commissie) 

Secretaris

Yvonne Hiddink, telefoon 079 – 3252270 of y.hiddink@bouwendnederland.nl