Jong Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid

Afbeelding Jong Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid

Bestuur

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio Jong Bouwend Nederland. Een regiobestuur Jong Bouwend Nederland leidt deze regio. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit:

  • Arno Schnitker,  Verboon Maasland bv
  • Frank Agterof, Vink+Veenman b.v. (commissie)
  • Joris v.d. Meer, Aann. Bedr. van der Meer b.v. (commissie)
  • Menno Mulders, Qualm b.v. (commissie) 

Secretaris

Yvonne Hiddink, telefoon 079 – 3252270 of y.hiddink@bouwendnederland.nl