Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep bitumineuze werken
  4. Product category rules voor nederlandse asfaltmengsels

Product Category Rules voor Nederlandse Asfaltmengsels

Nederland verduurzaamt en ook de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om in het aanbestedingsproces op een uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn Product Category Rules voor Nederlandse Asfaltmengsels (PCR-NL) ontwikkeld.

Product Category Rules

De PCR-NL bestaat uit specifieke rekenregels voor milieuprofielen (LCA's1) van asfaltproducten in Nederland.

Wat zijn Product Category Rules?

De PCR-NL zijn ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode - Nationale Milieudatabase. De doelstelling van de rekenregels is het creëren van een gelijkspeelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector voor wat betreft duurzaamheid. De eerste versie van deze PCR-NL is in werking getreden op 1 juli 2020, waarbij aan aanbestedende diensten werd gevraagd deze per 1 januari 2021 te gaan gebruiken, zodat de sector de noodzakelijke voorbereidingen kon treffen.

LCA-milieuprofielen

De PCR-NL zijn opgesteld door TNO in nauwe samenwerking met een Technische-Inhoudelijke Commissie (TIC), waarin opdrachtgevers, asfaltproducenten en LCA-experts zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn voor de onderhoudsfase asfaltonderhoudsbedrijven geraadpleegd. Doordat de update van sommige levenscyclusanalyse (LCA) milieuprofielen parallel liepen aan deze ontwikkeling zijn er nu al LCA-milieuprofielen beschikbaar conform de PCR-NL1.0. De betreffende LCA milieuprofielen zijn via onderstaande downloads te raadplegen.

Jaarlijkse updates

Het streven is om de PCR-NL jaarlijks te updaten, zodat het blijft aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. Hiervoor is de PCR-NL ondergebracht binnen de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), onderdeel van Koninklijke Bouwend Nederland.

Deze webpagina bundelt alle informatie over de PCR-NL. Mocht je naar aanleiding van de informatie op deze webpagina vragen, suggesties en/of opmerkingen hebben of bepaalde informatie niet kunnen vinden, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de VBW. Wij helpen je graag verder.