Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep bitumineuze werken
  4. Product category rules voor nederlandse asfaltmengsels
  5. Product category rules 2022

Product Category Rules 2022

Nederland verduurzaamt en de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Hierbij presenteert de sector de zogenaamde Product Category Rules (PCR) die dit mogelijk maken.

Deze Product Category Rules (PCR-NL) zijn ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’. Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode van de NMD. De doelstelling van de rekenregels is het creëren van een gelijkspeelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector voor wat betreft duurzaamheid.

Voor wie?

Alle partijen die een milieuprofiel op (laten) stellen voor gebruik in de Nederlandse Grond-, Weg- en Waterbouw-sector (GWW-sector), moeten deze rekenregels volgen. Dit geldt zowel in het geval dat een partij een milieuprofiel wil indienen in de Nationale Milieudatabase (NMD), maar ook wanneer in een aanbesteding om een MKI-score gevraagd wordt. Om die reden zijn deze rekenregels opgesteld door een samenwerking van de asfaltbranche met opdrachtgevers en LCA-experts.

Inwerkingtreding

Dit is de tweede versie (2.0) van de NL-PCR, die op 1 april 2022 in werking treedt en in januari 2022 gepubliceerd is. Het streven van alle partijen is om jaarlijks te beschouwen of het actualiseren de PCR noodzakelijk is, op basis van de ervaringen, methodologische, normatieve en database-updates en andere nieuwe inzichten. Het al dan niet uitbrengen van een nieuwe versie is afhankelijk van de omvang en impact van de eventuele wijzigingen.