Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Vakgroep glas
 4. Over vakgroep glas

Over vakgroep GLAS

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie, diensten en voordelen.

Missie, visie en strategie

Vakgroep GLAS verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

 • We geven bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in acht name van de gouvernance code)
 • Daarnaast ondersteunen we onze leden. Alle activiteiten die wij ontwikkelen en ontplooien zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van haar leden (individueel of gezamenlijk) in de breedste zin des woords.
 • We bewaken de identiteit en toelatingscriterium voor leden gebaseerd op hun activiteiten.

Visie

De vakgroep is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties en vervult daarmee een voortrekkersrol voor haar leden in innovatie en in samenwerking met andere branches. We zijn dan ook de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij. Als vakgroep zijn we een kleine, maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches.

Strategie

Om haar visie te realiseren, bundelt Vakgroep GLAS haar activiteiten in 3 pijlers.

Pijler 1: ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van het product vlakglas
 • Promotie van de leden naar externe partijen
 • Belangenbehartiging en lobby naar externe partijen
 • Vraagbaak voor en ondersteuning van leden in hun bedrijfsvoering
 • Aanbieden van producten en diensten op basis van synergie in de vereniging

Pijler 2: sociale zaken

 • Cao
 • Pensioen
 • Opleiding- en ontwikkelingsfonds
 • Arbo-ondersteuning
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pijler 3: techniek

 • Normering en regelgeving
 • Voorlichting
 • Opleiding
 • Vakcertificaat
 • Toetsing en berekening
 • Geschillencommissie

Belangenbehartiging

Doordat het merendeel van de vlakglasbedrijven zich hebben verenigd in de Vakgroep GLAS, dient en fungeert zij als aanspreekpunt en gezicht van de vlakglasbranche. Onze kerntaak is belangenbehartiging voor haar leden. Wij beschikken hiervoor, zowel binnen als buiten de sector, over een breed netwerk van contacten.

Vakgroep GLAS neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden, en de vlakglassector als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt Vakgroep GLAS actief het gesprek met haar leden, overheden, vakbonden, brancheorganisaties, belangenorganisaties, etc. De belangenbehartiging resulteert, zonder uitputtend te zijn, in onder andere:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst
 • een collectief pensioen
 • verbeterde scholingsmogelijkheden
 • normen voor vlakglastoepassingen
 • verbetering van de employability in de vlakglasbranche
 • verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers in de vlakglasbranche

Word ook lid

Wil je ook lid worden van vakgroep GLAS? Neem dan contact met ons op.