Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep glas

Vakgroep GLAS

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie. Vakgroep GLAS is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche.

Vakgroep GLAS

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie, diensten en voordelen.

Nieuws uit de vakgroep

Vrijdag 19 juli 2024
Duurzaam hergebruik vlakglas gewaarborgd door hogere bijdrage

Door teruglopende inkomsten en stijgende kosten heeft het bestuur van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland besloten de recyclingbijdrage op isolatieglas per 1 januari 2025 te verhogen naar € 0,40 per m2 isolatieglas. Deze verhoging is noodzakelijk door de stijgende kosten van glasinzameling en de afgenomen inkomsten door minder nieuwbouwprojecten sinds 2023. Door het doorvoeren van deze maatregel kan isolatieglas duurzaam en efficiënt gerecycled blijven worden.

Maandag 15 juli 2024
Cao vlakglas algemeen verbindend verklaard

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Vlakglas algemeen verbindend verklaard. Een salarisverhoging en een vierdaagse werkweek zijn de belangrijkste punten uit deze CAO voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf.

Maandag 15 juli 2024
Werkgeverssubsidie voor extra begeleiding statushouders op werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling ‘Ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Donderdag 20 juni 2024
Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Om circulair te kunnen bouwen, heb je voldoende en kwalitatief goed circulair materiaal nodig. Dat is er nu nog niet. Daarom gaat een brede groep ketenpartijen samenwerken, onder regie van het ministerie van BZK. Ook Bouwend Nederland is hierbij betrokken. Deze samenwerkingsverklaring moet zomer 2025 leiden tot een bouwmaterialenakkoord. In de glasbranche is Vlakglas Recycling Nederland een goed voorbeeld van wat er mogelijk is.

Dinsdag 21 mei 2024
Startdatum subsidieregeling DUMAVA 3 juni

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen was meteen bereikt. Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je nog geen DUMAVA kunnen aanvragen? Het is verstandig om door te gaan met uitzoeken wat voor verduurzamingsmaatregelen je wilt nemen en wat je allemaal nodig hebt voor een aanvraag, want DUMAVA gaat weer open.

Vrijdag 17 mei 2024
Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2023?

In 2023 werd er ruim 85.000 ton vlakglasafval door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. Dit vlakglasafval bestaat, naast glas, uit allerlei andere materialen die aan dit glas zijn toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium afstandshouders in isolatieglas of pvb folie in gelaagd glas. In de recycling worden deze materialen zoveel mogelijk apart gehouden, zodat ook deze weer hergebruikt kunnen worden. Helaas vinden we meer dan alleen dit soort aan glas gelinkte materialen: keramisch glas en bouw- en sloopval zijn daarvan enkele voorbeelden.

Kom in contact met

Benieuwd naar de werkzaamheden en activiteiten van vakgroep GLAS? Neem contact op met een van onze gecertificeerde leden, bestuursleden of medewerkers voor meer informatie en persoonlijke inzichten.

Bekijk onze gecertificeerde leden
Bestuursleden

Ontmoet het bestuur, een divers team van betrokken professionals uit de glassector in Nederland.

Medewerkers

De vakgroep GLAS wordt ondersteunt door medewerkers van Bouwend Nederland.

Lid worden of meer weten?

Heb je interesse in het lidmaatschap van de vakgroep GLAS of wil je meer informatie? Wij helpen je graag.