Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Vakgroep glas
 4. Sociale zaken

Sociale zaken

Op deze pagina plaatsen we praktische informatie over sociale zaken voor onze leden. Op arbeidskundig gebied streeft de vakgroep ernaar de branche aantrekkelijk te maken voor zowel werkgevers als werknemers.

Glasbranche aantrekkelijk maken

Vakgroep GLAS doet dit door onder andere:

 • het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst
 • het aanbieden van een collectief pensioen
 • het bevorderen van de employability in de vlakglasbranche
 • het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers in de branche
 • het in samenwerking met werknemersorganisaties initiëren en begeleiden van projecten ten behoeve van werkgevers en werknemers op uiteenlopende thema's zoals
  het leeftijdsbewustpersoneelsbeleid, functiewaardering, scholing, etc.

Vakgroep GLAS zorgt er tevens voor dat er altijd een juiste afweging plaats vindt tussen de belangen van de werkgevers en die van de werknemers in de branche. De vakgroep is voor haar leden een vraagbaak en adviseur op het gebied van sociale zaken en alles wat daarmee te maken heeft.