Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep glas
  4. Sociale zaken
  5. Stoov

STOOV

STOOV: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche.

STOOV is in 1991 opgericht door Vakgroep GLAS, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. Directe aanleiding was de groeiende behoefte aan geschoold personeel. De eerste activiteiten van het fonds bestonden dan ook uit het ontwikkelen en uitvoeren van vaktechnische cursussen. In de loop der jaren is dit aanbod voortdurend uitgebreid, ook met cursussen op andere vakgebieden.

Met ingang van 1 januari 2005 voert STOOV niet meer zelf scholing uit, maar wordt dit uitbesteed aan erkende opleiders. Daardoor kan STOOV zich nog beter richten op haar rol als scholingsfonds. Belangrijke taken van het STOOV-fonds zijn:

  • het innen van de verplichte afdracht aan het fonds;
  • het uitkeren van (scholings-)subsidies;
  • het financieren van projecten die ten goede komen aan de vlakglasbranche.