Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep glas
  4. Sociale zaken
  5. Bpfv

BPFV

BPFV: ons pensioen geregeld

De zorg voor het pensioen in de vlakglasbranche is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (kortweg BPFV). Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak. Vanaf het moment van in dienst treden nemen medewerkers in de vlakglasbranche deel aan het pensioen van de Stichting BPFV.