Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep vbr
  4. Mvo en duurzaamheid

MVO en duurzaamheid

MVO en duurzaamheid staan hoog in het vaandel!

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderhoud

VBR-bedrijven zetten zich in voor maatschappelijk verantwoord onderhoud en behoud van betonnen constructies. Onze lidbedrijven hebben zich verbonden aan het Convenant MVO. Ze streven naar een optimale, verantwoorde verhouding tussen maatschappelijke opbrengst en maatschappelijke belasting. Opdrachtgevers leggen ze meerdere opties voor om projecten of onderhoud te realiseren, met heldere informatie over de maatschappelijk relevante effecten. VBR-bedrijven werken ook voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe materialen, nieuw materieel en nieuwe methodes en technieken, die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Voordelen voor de klant

Energiebesparing en het verminderen van afval leveren direct winst op. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn innovatiever en origineler en spelen sneller in op de markt. Aandacht voor mens en milieu en goed werkgeverschap hebben een positieve uitwerking op organisaties en projecten. Het werken met maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven is daarnaast ook nog eens goed voor de eigen reputatie van opdrachtgevers.