Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep vbr
  4. Techniek

Techniek

Op deze pagina vind je veel informatie over betonreparatie en –onderhoud, de technieken, de kwaliteit en certificering.

VBR bedrijven zijn pro-actief bezig met het ontwikkelen van hun vak, met het verbeteren van werkmethoden, met het opleiden van vaklieden en het overdragen van kennis aan alle belanghebbenden in de markt. Dit heeft Nederland in Europa een toppositie opgeleverd in kennis en ervaring als het gaat om betonreparatie en -onderhoud. Opdrachtgevers die voor de gecertificeerde VBR bedrijven kiezen hebben daar aantoonbaar profijt van.

Whitepapers: Duurzaam onderhoud parkeergarages

Handreiking voor bepalen technisch of constructief betonherstel

Met name het verschil tussen een technische reparatie (RT) en een constructieve reparatie (RS) is niet altijd duidelijk en roept soms vragen op. Daarom hebben VBR en VABOR samen een publicatie gemaakt met uitleg over de verschillen tussen technisch en constructief betonherstel en voorbeelden ter illustratie. Dit om alle partijen, zoals opdrachtgevers, adviseurs, aannemers en certificerende instanties een handreiking te geven.