Over Vakgroep Waterbouw

Aanleggen van damwand voor schutsluis Blaricummermeent

De Vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden om onderling met elkaar van gedachte te kunnen wisselen over opleidingen, marktaangelegenheden en techniek op het gebied van droge waterbouw. Daartoe organiseert zij enkele bijeenkomsten per jaar waarbij zo mogelijk 
ook bedrijven en / of werken worden bezocht.

Lidmaatschap

De Vakgroep Waterbouw stelt een aantal eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om als lid te worden toegelaten:

  • Het bedrijf moet lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
  • Het (kandidaat) lid-bedrijf moet werken aannemen en uitvoeren op het gebied van de waterbouw
  • Het bedrijf moet regelmatig omzet realiseren in de waterbouw en aantonen dat over een periode van drie jaar, voorafgaand aan de aanvraag van het lidmaatschap, een gemiddelde jaaromzet is gerealiseerd in de orde van grootte van E 500.000,-
  • Het bedrijf moet te goeder naam en faam bekend staan. Hieromtrent worden zo nodig referenties ingewonnen bij opdrachtgevers, onderaannemers en leden van de Vakgroep Waterbouw.

Neem voor meer informatie over de Vakgroep Waterbouw contact 
op met Anne Fokke de Vries,  079 3252159.