Afbeelding Welke software voor de WKB past bij jou

Welke software voor de WKB past bij jou

Ben jij voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging?

In 5 stappen naar de juiste software

Bouwbedrijven moeten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging gedurende het bouwproces informatie over het voldoen aan kwaliteitseisen, vastgelegd in het borgingsplan, bijhouden en ter controle aanleveren aan een kwaliteitsborger. Regelmatig stellen leden de vraag welke ICT-toepassingen er op de markt zijn om dit te organiseren. Om je met het beantwoorden van deze vraag te ondersteunen heeft Bouwend Nederland een leidraad opgesteld. Hiermee kunt u zelf een shortlist maken van de softwarepakketten die goed passen bij uw bedrijf.   
Stap 0: Oriënteer je op de Wkb

Zorg ervoor dat je in grote lijnen bekend bent met de Wkb.

Stap 1: Breng je uitgangssituatie in kaart

Welke software en ICT-structuur heb je in je bedrijf? En welke kennis en ervaring hebben medewerkers?

Stap 2: Stel je eisen en wensen vast

Hoe wil jij gestructureerd een kwaliteitsdossier opbouwen. Dat kan op vele manieren.

Stap 3 Selectie van potentiële leveranciers

De leidraad biedt een uitgebreid overzicht van vragen die je kunt stellen.

Stap 4: Nadere oriëntatie en keuze

Neem bij je definitieve keuze meerdere afwegingen mee.


Download de leidraad met het complete stappenplan.