Grote ambities in de kleinste provincie

dinsdag 28 januari 2020

Ruben Heezen

Beleidsadviseur
Afbeelding Grote ambities in de kleinste provincie

Utrecht is niet alleen de oudste provincie van ons land, maar met een oppervlak van 1.450 kilometer is het ook de kleinste. Met 26 gemeenten en 1,2 miljoen inwoners zijn de ambities echter groot; zeker daar waar het gaat om woningbouw. “Tot 100.000 huizen hebben we de ruimte aardig in beeld.”

De verdeling van de toekomstige ruimte qua woningbouw in Utrecht is een vraagstuk dat nadrukkelijk op het bordje ligt van Rob van Muilekom, als gedeputeerde voor wonen, binnenstedelijke ontwikkeling, vitaliteit kleine kernen, cultuur en erfgoed en gezonde leefomgeving. “Uitgangspunt is dat we de woningbouw versnellen van 7.000 naar jaarlijks 10.000 nieuwe huizen. Te veel mensen zoeken namelijk al te lang naar een leuke en betaalbare woning. Tel je de plannen van gemeenten, woningcorporaties en particulieren op, dan kom je uit op 14.000 tot 15.000 woningen. Toch zijn we al blij als we nu jaarlijks 7.000 huizen weten neer te zetten. Die discrepantie intrigeert me.”

123 partijen

Om de woningbouw te versnellen heeft de provincie hulp ingeroepen van het Versnellingsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en daarnaast een eigen Actieagenda Woningmarkt opgezet. “Met 123 partijen, variërend van gemeenten tot beleggers en alles daartussen, willen we daarmee de plannen beoordelen, knelpunten inventariseren en pijnpunten oplossen. Natuurlijk, er zijn ook gewoon niet goed doordachte plannen, maar door deze aanpak kunnen we versnelling brengen in de woningbouw.”

Denk- en doekracht

Dilemma daarbij is het bouwen ‘in het groen’. “Vanzelfsprekend zijn we zuinig op het buitengebied. Dus lossen we onze bouwambities zo veel mogelijk binnenstedelijk op. Dat is echter weer veel complexer bouwen qua bijvoorbeeld inspraak, omwonenden en uitstoot. Vanuit de Actieagenda Woningmarkt halen we actief de banden aan met de gemeenten en ondersteunen we wie wil bouwen met denk- en doekracht, zoals advies over aanpassing bestemmingsplannen of het ter beschikking stellen van een procesmanager. Als die vaart er maar in komt.”

Beperkte uitbreiding

Volgens PvdA’er Van Muilekom ligt er een duidelijke prioritering voor wat betreft ruimtegebruik en bouw. “Met stip op één staan woningen; gevolgd door energietransitie. Ook daar is ruimte voor nodig. Op de derde plaats komt het bedrijfsleven. Daar hebben we beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor, waarbij we ook nog eens voorrang geven aan bestaande lokale of regionale bedrijven.”

Geen verrassingen

“Wat betreft de nieuwbouwwoningen die we tot 2050 nodig hebben, zie ik prognoses tot aantallen van 120.000 tot 150.000 eenheden. Dat is echt heel veel. Ik weet niet of we daar ooit gaan komen. Nu hebben we voor zo’n 100.000 huizen ruimte bedacht. Moeten het er meer dan dat worden dan komt noodzakelijkerwijs ook het buitengebied in beeld. Wat voor mij van belang is, is dat we goed in overleg gaan met de gemeenten om potentiële uitbreidingsgebieden gezamenlijk in kaart te brengen. Deze regionale programmering zou dan jaarlijkse een update moeten krijgen zodat iedereen weet waar ‘ie aan toe is. Geen verrassingen, want dat zorgt alleen maar voor extra vertraging.”