• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland: nieuwe regels per 30 juli

Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland: nieuwe regels per 30 juli

Afbeelding Meldplicht buitenlandse werknemers in Nederland: nieuwe regels per 30 juli
donderdag 30 juli 2020

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. Diensten die op of na deze datum beginnen, kunnen vanaf heden worden gemeld. Deze plicht is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Let op: sinds 30 juli gelden er een paar nieuwe regels.

Detacheer jij tijdelijk personeel naar Nederland? Let op: sinds 30 juli gelden er een paar nieuwe regels. Zo moet je nu duidelijk aangeven welk deel van een toeslag je uitbetaalt als onkostenvergoeding, en hebben gedetacheerde werknemers voortaan na 12 of 18 maanden recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen gelijk loon krijgt voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Lees op postedworkers.nl wat er precies verandert.

Waarom de meldplicht?

De WagwEU verplicht bedrijven om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in Nederland. Zo zorgt de wet ervoor dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. De WagwEU kent een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht. Deze maken het eenvoudiger om te controleren of bedrijven zich hier ook aan houden.

Ook plichten voor de Nederlandse ontvangende partij!

Komt een buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige tijdelijk voor jouw bedrijf werken in Nederland, dan moet je controleren of deze zijn komst (correct) gemeld heeft via het online loket. Je ontvangt een bericht nadat deze buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld, zodat je de melding online kunt inzien. Hierin staan de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor je komen werken, het adres van de werkplek in Nederland, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Bevat de melding onjuistheden, geef dit dan aan in het online meldloket en vraag de buitenlandse werkgever of zelfstandige om de melding aan te passen.

Let op: als de controle door de Nederlandse dienstenontvanger niet goed gebeurt kan hij boeteplichtig worden.

Overigens heeft het ministerie van SZW laten weten dat het eerste half jaar vanaf 1 maart geen boetes zullen worden opgelegd. Bedrijven worden in die periode vooral positief gecoacht en kunnen zo ook wennen aan de nieuwe wettelijke regeling.

Het ministerie van SZW heeft een speciale website Posted Workers geopend. Deze website bevat ook de stappenplannen voor meldingsplichtigen en informatie voor de Nederlandse dienstenontvanger, onder meer via een veelgestelde vragen-rubriek. Veel informatie op de site is ook in het Engels en Duits beschikbaar.

Meer advies

Blijf je na het lezen van de Posted Workers website en de veelgestelde vragen nog met vragen zitten, neem dan contact op het de Bouwend Nederland adviesdesk.

Handige links

Jørgen Hulsmans Plv. Directeur Beleid & Vereniging