RWS, Rijksvastgoedbedrijf en Prorail: Het werk gaat door

Fietsbrug de Snelbinder
dinsdag 17 maart 2020

Bouwend Nederland is verheugd met de brieven die Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf opgesteld hebben over werken tijdens de coronacrisis. Beide partijen zullen er alles aan doen om de werkzaamheden op een verantwoorde - zolang de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen geborgd is - wijze door te laten gaan. In overleg met RWS is vandaag afgesproken dat BNL initiatief neemt om met andere branches voorstellen te doen hoe Beheer & Onderhoud zoveel mogelijk naar voren kan worden gehaald. Lees hieronder de brieven van beide partijen.

Rijkswaterstaat: Projecten verantwoord door laten gaan

Rijkwaterstaat geeft aan niet te weten hoe lang de coronamaatregelen van kracht zullen zijn. Dat brengt een grote onzekerheid met zich mee, bovenop de gevolgen van het PFAS en het stikstofdossier waar de sector al mee te maken had. Rijkswaterstaat geeft aan er alles aan te doen om zoveel mogelijk projecten als verantwoord gewoon door te laten gaan. Onder die werkzaamheden vallen onder meer: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen. Ook verkeer- en watermanagement en ICT vallen daar onder. Lees hier de brief van Rijkswaterstaat

Rijksvastgoedbedrijf: Samen de sector draaiende houden

Rijksvastgoedbedrijf geeft aan: 'Alle werkzaamheden gaan in principe door, mits de gezondheid en veiligheid van alle betrokken medewerkers, zowel van onze opdrachtnemers als van het Rijksvastgoedbedrijf, en van de gebruikers van ons vastgoed geborgd kunnen worden. Bij risicovolle locaties, bijvoorbeeld bij gevangenissen, zijn of worden specifieke afspraken gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.' Lees hier de brief van het Rijksvastgoedbedrijf.

Prorail: ‘Zoveel mogelijk vasthouden aan bestaande planning’

Prorail probeert zoveel mogelijk vast te houden aan bestaande planningen, aldus in een brief aan partners. Ze zullen alles in het werk stellen om lopende tenders doorgaan te laten vinden en daarmee continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen. Om die reden kiest Prorail ervoor om lopende aanbestedingen voort te zetten en nieuwe aanbestedingen conform planning te starten. Lees hier de brief van Prorail.

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis