Afbeelding Wij zijn #doorbouwers

Bouwend Nederland start volgende week met een campagne om aandacht te vragen voor het feit dat de bouw- en infrasector, onder de huidige unieke omstandigheden (verantwoord) doorbouwt. En hoe belangrijk dat is.

Naast de huidige coronacrisis, hebben de problemen met stikstof en PFAS discussie al maanden een grote impact op de sector. We laten daarom juist nu een positief beeld zien, tegenover de negatieve toekomstscenario’s die rondgaan. We benadrukken de maatschappelijke betekenis van de bouw en het belang van de bouw als motor voor de Nederlandse economie. We laten zien dat we doorbouwen. En, we vertellen wat we nodig hebben om dat te kunnen blijven doen.

Doorbouwen op basis van het protocol
Sinds het begin van de coronacrisis proberen we er alles aan te doen om de bouw- en infrasector op een veilige en verantwoorde manier te laten doorbouwen. Daarom hebben we samen met het Rijk en andere partijen uit de bouw en infra het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld. Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. We hebben ook aansluitend een webinar over veilig werken georganiseerd waar leden vragen konden stellen over het protocol.

Herbekijk het webinar

Voor de campagne wordt onder andere gebruikgemaakt van de gratis zendtijd op radio en tv die door de STER ter beschikking is gesteld aan brancheorganisaties. We maken vlogs die laten zien hoe onze leden veilig en corona-proof doorbouwen. Zo kunnen we ook in onze sector best practices uitwisselen over verantwoord werken in deze unieke tijden. En aan leden wordt gevraagd mooie voorbeelden waarop te zien is hoe zij (verantwoord) doorbouwen te delen op social media. Ook opdrachtgevers en politiek Den Haag worden bij de campagne betrokken. Meer informatie volgt in de week van 20 april.