CAR-dekking bij stilstand van het werk door corona verlengd

Bouw appartementen
woensdag 1 juli 2020

Als het werk stil komt te liggen, is de schade die het directe gevolg is van deze stilstand, niet gedekt op de Bouwend Nederland Constructieverzekering (CAR). Op dit moment is het echter niet ondenkbaar dat een werk door coronamaatregelen wordt stilgelegd. Om dit risico te ondervangen is met de verzekeraar een tijdelijke afwijkende afspraak gemaakt die tot 1 september 2020 geldig is. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatregelen zal tijdig met verzekeraar worden besproken of een verlenging van deze regeling nodig is.

Wordt bij jou het werk in verband met coronamaatregelen stilgelegd? Gebruik dan deze handige checklist om schade te voorkomen. Indien je van de Bouwend Nederland CAR-verzekering gebruikmaakt zal Bouwend Nederland Verzekeringen je hier ook op attenderen. Indien je nog geen gebruik van de Bouwend Nederland CAR-verzekering maakt, is wellicht nu het moment om dit te overwegen. Klik hier om een adviesgesprek in te plannen (dit kan uiteraard ook telefonisch of later in het jaar ingepland worden).

Wanneer is de regeling van kracht? 

Indien een bouwproject komt stil te liggen doordat:

  • de aannemer door de opdrachtgever wordt geweigerd op de bouw of door de opdrachtgever opgelegde maatregelen verder werken onverantwoord is;
  • de overheid maatregelen uitvaardigt, waardoor er niet verder gebouwd kan/mag worden;
  • de aannemer zelf stopt in verband met personeelstekort door ziekmeldingen, waaronder mede verstaan personeelstekort van gecontracteerde onderaannemers;
  • de bouw stil komt te liggen doordat leveranciers niet meer kunnen leveren door corona-maatregelen.

In die situaties zal de Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering van kracht blijven en zullen verzekeraars geen beroep doen op de Uitsluiting met betrekking tot schade door stilstand (art. 14.1), mits aan de voorzorgsmaatregelen, zoals opgenomen in de handige checklist is voldaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op:

  • Elektra, water en gas dienen volledig te worden afgesloten. (behalve noodzakelijke aansluitingen voor beveiliging en eventueel bemaling);
  • Te verwerken diefstal- en/of vandalismegevoelige materialen dienen te worden teruggehaald naar de eigen werkplaats of magazijn of opgeslagen te worden in bouwkundig- en/of mechanisch versterkte ruimten en/of containers, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwaar hang- en sluitwerk. Voorbeelden van deze materialen zijn onder meer (maar niet gelimiteerd tot) glas, sanitair, cv-installaties en inbouwapparatuur;
  • Kwetsbare constructies dienen afdoende te worden afgedekt en/of gezekerd;
  • Open ruimten met daarin vochtgevoelige materialen dienen tijdelijk te worden afgesloten;
  • Zolang dat nog mogelijk is, dient de bouwplaats wekelijks te worden gecontroleerd en dienen eventuele noodmaatregelen te worden getroffen.

Wanneer de verzekerde aannemer niet kan aantonen dat aan de hierboven genoemde voorwaarden/verplichtingen is voldaan leidt dit tot uitsluiting van schade die het gevolg is van niet-nakoming van deze voorwaarden/verplichtingen.

Ter voorkoming van discussies in geval van schade, over het aantal gebeurtenissen en daarmee het aantal malen eigen risico dat toegepast dient te worden, wordt afgesproken dat het eigen risico voor alle ontstane schade gedurende de tijd dat het project stil heeft gelegen maximaal tweemaal het toepasselijke eigen risico zal zijn, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er slechts sprake is van één gebeurtenis, maar met een minimum van €5.000,00.