COLUMN | De overheid als eerste klant

donderdag 7 mei 2020
Afbeelding COLUMN | De overheid als eerste klant

Een opmerkelijk bericht de afgelopen week. Het blijkt dat er in deze periode van crisis een grotere vraag is naar ondersteuning van innovatie. Het liep begin april storm toen de provincie Overijssel een regeling openstelde voor haalbaarheidsonderzoek en –projecten. Er meldden zich meer belangstellenden aan dan in de twee afgelopen jaren toen deze crisis nog niet door de wereld waarde.

“Never waste a good crisis” is een gevleugeld gezegde. Het lijkt erop dat ondernemers in tijden dat het in het normale productieproces tegenzit, nadenken over de toekomst en gaan innoveren. Desgevraagd geven ondernemers aan liever hun medewerkers daarvoor in te zetten dan ze naar huis te sturen. Vooropgesteld dat dat bedrijfseconomisch ook kan.

Innovatie is van levensbelang voor de – wat traditioneel ingestelde – Overijsselse economie. Overijssel moet het hebben van de maakindustrie: vooral mkb en familiebedrijven. Ook de bouw is traditioneel een belangrijke sector. Onze regelingen zijn dan ook gericht op deze ondernemers.

Hoe kom je bijvoorbeeld van tekentafel naar uiteindelijk een product of een dienst die je in de markt kunt zetten? Het is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Overijssel helpt ondernemers door als eerste klant of ‘launching customer’ te fungeren. Als afname de intentie is, is het makkelijker om investeerders of partners te vinden en zo te komen tot een levensvatbaar product of dienst.

Als provincie zetten wij actief opdrachten in de markt, waarbij innovatie een doorslaggevende eis is. Dat gebeurt op allerlei terreinen: natuurbeheer, wegenbouw, energie, tuinbouw, zwemwatercontrole, noem maar op. Zo zijn we samen met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve fundering voor een bedrijfshal. De hal wordt geheel circulair en zelfvoorzienend (energie). De fundering wordt deels gemaakt van hergebruikte materialen en is modulair en demontabel. Circulair dus. Een ontwikkeling die wij graag zien.

In een tijd waarin wij van ondernemers vragen aandacht te hebben voor de maatschappelijke opgaven van dit moment, zoals energieneutraal, circulair en inclusief ondernemen, moeten we ze als overheid ook helpen deze stap te zetten. Onze huidige marktuitvraag Startup in Residence Energie Innovatie is opnieuw een mooi voorbeeld hoe we samen met ondernemers werken aan een slimme en schone economie in Overijssel. Heeft u een innovatieve oplossing voor één van onze energievraagstukken, doe mee!

 

Eddy van Hijum is gedeputeerde Regionale Economie in de provincie Overijssel

Url: https://www.overijssel.nl/thema's/economie/innovatie/launching/start-up-residence/