Woningborg: door corona nog geen enkel certificaat geweigerd

dinsdag 19 mei 2020
Afbeelding Woningborg: door corona nog geen enkel certificaat geweigerd

Met een marktaandeel van circa 70 procent, is Woningborg bij nieuwbouwwoningen marktleider met zijn waarborgcertificaat dat kopers garandeert dat een woning wordt afgebouwd als de aannemer failliet gaat. Volgens directeur Wytzejan de Jong heeft de coronacrisis zowel het maatschappelijk belang van afbouwgaranties als het vertrouwen in de bouwsector alleen maar onderstreept.

'Op zeker' is de rode draad in quotes als 'Wij gaan hier op zeker bouwen' en 'Wij kopen hier op zeker' waarmee in een reclamecampagne het Woningborg-certificaat Nieuwbouw aan de man/vrouw wordt gebracht. 'Op zeker' is volgens De Jong ook het vertrouwen van Woningborg in de Nederlandse bouw, ook nu de coronapandemie een tijdelijk einde lijkt te maken aan een hoogconjunctuur in de sector die bijna een decennium heeft geduurd. "Door kopers bij nieuwbouw zekerheid te garanderen, in de vorm van een afbouwgarantie, vervult Woningborg een onmisbare maatschappelijke rol", legt hij uit. "Die vullen we in met een uiterst zorgvuldig certificeringsproces, dat duidelijkheid moet verschaffen over de financiële stabiliteit van het bouwbedrijf en de financiële, technische en juridische haalbaarheid van aangemelde plannen. De criteria zijn voor ieder bedrijf en ieder project gelijk, al spreekt het voor zich dat we meer willen weten naarmate een bedrijf of project groter, complexer en risicovoller is."

Bij Woningborg zijn circa 1.000 bouwbedrijven aangesloten, die conform de Woningborg-systematiek informatie moeten aanleveren over het bedrijf en het nieuwbouwproject. Hebben jullie de lat hoger gelegd toen de coronacrisis uitbrak?

De Jong: "Aan het begin van de pandemie, toen het nog niet duidelijk was of bouwplaatsen überhaupt open konden blijven, hebben we de dijkbewaking verhoogd. Dat betekent niet meer dan dat we goed in kaart zijn gaan brengen welke extra onzekerheden er aan de orde kunnen zijn. Denk aan mogelijke problemen met toeleveranciers, voorziene vertragingen, de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers van bouwmaterialen en gebrek aan mankracht op de bouwplaats. Die verhoogde dijkbewaking blijft van kracht, omdat de situatie en de toekomst nog steeds onvoorspelbaar zijn. We doen dit ook om bouwbedrijven te beschermen. We zijn er nadrukkelijk ook voor hen en ondersteunen de woningbouw maximaal".

Zijn er door die 'verhoogde dijkbewaking' certificaten geweigerd?

"Nee, er is nog geen enkel certificaat geweigerd. Bij sommige plannen liepen we wel tegen een verhoogd risicoprofiel aan. We gaan dan altijd in gesprek met de betreffende ondernemer, om samen tot een oplossing te komen zodat het plan alsnog kan worden geaccepteerd."

De Jong vervolgt: "Corona ten spijt, hebben we van januari tot en met april ruim vijf procent meer woningen gecertificeerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Bottom-line is dat Woningborg de afgelopen maanden gewoon is doorgegaan met het accepteren van plannen en de afgifte van certificaten. Momenteel zien we wel dat de doorlooptijden iets zijn opgelopen. Dat betreuren we. We werken er hard aan om dat weer op peil te krijgen".

Wat zijn jullie verwachtingen voor de rest van het jaar?

"In 2019 hebben we bijna 22.000 certificaten afgegeven en zoals ik net aangaf is van een afname dit jaar tot dusver geen sprake, integendeel. Uit onderzoek dat Woningborg recent heeft uitgevoerd bij onder andere bouwbedrijven, blijkt dat de impact van corona op de bouw zich tot dusver beperkt tot lichte vertragingen. Bij minder dan 2 procent van de bedrijven is de impact ernstig, ruim 80 procent geeft aan dat 90 tot 100 procent van de leveringen gewoon doorloopt. Dit ondanks allerlei alarmerende berichten in diverse media. Dat er nog volop wordt doorgebouwd zegt veel over de veerkracht en de flexibiliteit van de bouwsector. Woningborg is daar trots op, we staan honderd procent achter de sector en achter alle initiatieven om de bouw en de woningmarkt door te laten gaan."