• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

woensdag 8 juli 2020
Afbeelding Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Ben je verplicht om het loon door te betalen als je werknemer naar een onveilig land gaat en vervolgens in quarantaine moet? We geven antwoord op die vraag.

Sinds 1 januari is de wet veranderd. Een werknemer krijgt als er geen arbeid wordt verricht wel loon tenzij de gebeurtenis waardoor er geen arbeid wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Te laat komen of werkweigering vallen in de risicosfeer van de werknemer, waardoor er in deze situaties geen loon hoeft te worden doorbetaald. Als de werknemer na terugkeer van een vakantie echter in thuisquarantaine moet gaan, kan dit in de risicosfeer van de werknemer liggen.

Vakantiereis is niet-noodzakelijke reis

Voor reizen naar het buitenland geldt in de coronacrisis het volgende. In een gebied met code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico's. Bij code geel zijn er veiligheidsrisico's in het desbetreffende gebied die afwijken van de risico's in Nederland. Zij worden daarom door de overheid geadviseerd om zich daarop voor te bereiden en extra op te letten. Sinds 15 juni 2020 hebben de meeste Europese landen een geel reisadvies. Landen met code groen zijn er medio augustus 2020 nog niet. Reizen naar gebieden met code oranje wordt door de Rijksoverheid ontraden behalve als dit echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden daarom door de overheid afgeraden. Bij code rood worden alle reizen ontraden.

Op dit moment, medio augustus, is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst uit een gebied met code oranje of rood voor twee weken thuis in quarantaine te gaan. De Rijksoverheid heeft wel aangekondigd om thuisquarantaine 'in de toekomst' verplicht te maken.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code geel?

Reizen naar een gebied met code geel wordt niet door de overheid ontraden. Werknemers hoeven bij terugkeer uit een geel gebied ook niet in thuisquarantaine.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code geel en deze code verandert tijdens de vakantie in code oranje of rood?

Het kan voorkomen dat code geel tijdens de vakantie van de werknemer in code oranje of rood wordt veranderd. In dat geval geldt het dringende advies van de overheid om in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan. Deze verandering van de situatie zal in de meeste gevallen niet in de risicosfeer van de werknemer liggen waardoor de werkgever het loon tijdens de quarantaine moet doorbetalen. Dit kan anders zijn als er bijvoorbeeld als er al signalen waren dat de code geel zou kunnen wijzigen in oranje. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om hier een oordeel over te geven.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code oranje of rood?

De werknemer weet van te voren dat hij bij terugkomst van de vakantie in quarantaine zal moeten gaan. Hierdoor zal hij, tenzij hij thuis kan werken, zijn arbeid tijdelijk niet kunnen verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn werk niet kan doen. Als een werknemer naar een gebied reist waarvoor code oranje of rood geldt en hij bij terugkomst in quarantaine moet, dan mag de werkgever er voor kiezen om geen loon door te betalen.

De werknemer zou eventueel voor die periode, indien beschikbaar, extra vakantiedagen kunnen opnemen. Het is wel verstandig om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen tevens te adviseren niet naar landen te reizen waarvoor code oranje/rood geldt.

Wat als de werknemer kan thuiswerken?

Als de werknemer kan thuiswerken, vindt er geen gebeurtenis plaats waardoor hij niet kan werken, hij kan immers gewoon het werk doen. De werknemer heeft dan ook gewoon recht op zijn loon.

Waar moet ik als werkgever op letten?

Het (tijdelijk) inhouden van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker, in geval van quarantainemaatregelen, niet bekend is hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die jij als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

Gebruik deze voorbeeldbrief om werknemers te informeren hoe er wordt omgegaan met vakanties in coronatijd. We hebben daarnaast ook een algemene informatiepagina over loondoorbetaling en het coronavirus.

Heb je zelf ook een vraag? Mail dan naar BNL Advies via dit e-mailadres en we gaan op zoek naar het antwoord.