• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?

Afbeelding Vraag & Antwoord: loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie?
dinsdag 15 juni 2021

Nu de bouwvak nadert beginnen werknemers na te denken over hun vakantie. Als zij naar het buitenland gaan levert dit in de coronacrisis vanwege de overheidsmaatregelen diverse vragen op. Ben je bijvoorbeeld verplicht om het loon door te betalen als je werknemer naar een onveilig land gaat en vervolgens in quarantaine moet? We geven antwoord op die vraag.

De hoofdregel is dat een werknemer als er geen arbeid wordt verricht wel loon krijgt, tenzij de gebeurtenis waardoor er geen arbeid wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Te laat komen of werkweigering vallen in de risicosfeer van de werknemer, waardoor er in deze situaties geen loon hoeft te worden doorbetaald. Als de werknemer na terugkeer van een vakantie echter in thuisquarantaine moet gaan, kan dit in de risicosfeer van de werknemer liggen.

Vakantiereis is een niet-noodzakelijke reis

Voor reizen naar het buitenland geldt in de coronacrisis het volgende. In een gebied met code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico's. Bij code geel zijn er veiligheidsrisico's in het desbetreffende gebied die afwijken van de risico's in Nederland. Zij worden daarom door de overheid geadviseerd om zich daarop voor te bereiden en extra op te letten Reizen naar gebieden met code oranje wordt door de Rijksoverheid ontraden behalve als dit echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden daarom door de overheid afgeraden. Bij code rood worden alle reizen ontraden.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code geel?

Reizen naar een gebied met code geel wordt niet door de overheid ontraden. Werknemers hoeven bij terugkeer uit een geel gebied niet in thuisquarantaine en hoeven ook geen negatieve coronatestuitslag te laten zien.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code geel en deze code verandert tijdens de vakantie in code oranje of rood?

Het kan voorkomen dat code geel tijdens de vakantie van de werknemer in code oranje of rood wordt veranderd. In dat geval is de werknemer vanuit de overheid verplicht om bij terugkeer per vliegtuig, schip, internationale trein en internationale bus voor vertrek een ingevulde quarantaineverklaring en een negatieve PCR-testuitslag te laten zien. Daarnaast zal de werknemer bij aankomst in Nederland tien dagen in (thuis)quarantaine moeten gaan. Op dag vijf van de quarantaine kan de werknemer een coronatest laten afnemen, als deze test negatief is wordt de quarantaine vroegtijdig beëindigd. Deze quarantaineplicht geldt overigens ook indien de werknemer (volledig) is gevaccineerd.

Als de werknemer zo snel mogelijk na het veranderen van de situatie terug naar Nederland keert, zal de werkgever het loon tijdens de quarantaine moeten doorbetalen. Als de werknemer niet zo snel mogelijk terugkeert naar Nederland, ligt de verandering van de situatie doorgaans wel in de risicosfeer van de werknemer waardoor de werkgever het loon niet tijdens de quarantaine hoeft door te betalen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-ondernemers/werknemers-in-thuisquarantaine Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om hier een oordeel over te geven.

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met code oranje of rood?

De werknemer weet van tevoren dat hij bij terugkomst van de vakantie in quarantaine zal moeten gaan. Hierdoor zal hij, tenzij hij thuis kan werken, zijn arbeid tijdelijk niet kunnen verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn werk niet kan doen. Als een werknemer naar een gebied reist waarvoor code oranje of rood geldt en hij bij terugkomst in quarantaine moet, dan mag de werkgever ervoor kiezen om geen loon door te betalen. Bij terugkeer uit gebieden met code oranje of rood geldt op dit moment, begin juni, ook een quarantaineplicht.

De werknemer zou eventueel voor die periode, indien beschikbaar, extra vakantiedagen kunnen opnemen. Het is wel verstandig om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen tevens te adviseren niet naar landen te reizen waarvoor code oranje/rood geldt. Voor deze situatie hebben wij ook een voorbeeldbrief gemaakt die je hieronder gelinkt kunt vinden.

Wat als een werknemer positief wordt getest op corona in het buitenland en daardoor niet terug kan reizen?

Indien de werknemer positief wordt getest én zich ziekmeldt zal zijn loon moeten worden doorbetaald vanwege de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Dit geldt ook als de werknemer naar een gebied met code rood of oranje is geweest.

Wat als de werknemer kan thuiswerken?

Als de werknemer kan thuiswerken, vindt er geen gebeurtenis plaats waardoor hij niet kan werken, hij kan immers gewoon het werk doen. De werknemer heeft dan ook gewoon recht op zijn loon.

Waar moet ik als werkgever op letten?

Het (tijdelijk) inhouden van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker, in geval van quarantainemaatregelen, niet bekend is hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die jij als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

Gebruik deze voorbeeldbrief om werknemers te informeren hoe er wordt omgegaan met vakanties in coronatijd. We hebben daarnaast ook een algemene informatiepagina over loondoorbetaling en het coronavirus. De Rijksoverheid biedt de meest actuele informatie over de reisadviezen

Update: verplichting valt in risicosfeer werknemer

Het standpunt over loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie is inmiddels aangepast. Het komt erop neer dat verplichte quarantaine na vakantie nu altijd in de risicosfeer valt van de werknemer, omdat de situatie voortdurend veranderd en een werknemer er niet meer bij vertrek op kan vertrouwen dat de kleurcode van het land blijft zoals het was bij vertrek. Zie hierover ook dit bericht van de Rijksoverheid. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beoordelen of de werknemer wel of geen recht heeft op loon tijdens de quarantaineperiode. Er kunnen namelijk specifieke omstandigheden zijn waardoor een rechter beslist dat een werknemer in die situatie wel recht heeft op loon. Toekomstige jurisprudentie op dit punt zal dit moeten uitwijzen.

Heb je zelf ook een vraag? Mail dan naar BNL Advies via dit e-mailadres en we gaan op zoek naar het antwoord.