Problemen met stikstof? Los ze 26 juni op!

woensdag 10 juni 2020

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Afbeelding Problemen met stikstof? Los ze 26 juni op!

Op vrijdag 26 juni a.s. organiseert Bouwend Nederland samen met VNO-NCW West en de provincie Zuid-Holland een digitale bijeenkomst gericht op het in kaart brengen én oplossen van problemen omtrent stikstof in relatie tot woningbouw en infra.

Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor vragen over de korte termijn. Specifieke aandacht is er voor het proces van vergunningverlening. Hoe zorgen we er voor dat uw vergunningaanvraag verleend kan worden? En waar loopt u in de praktijk tegenaan? Welke problemen komt u tegen en waar hebt u behoefte aan om deze op te lossen?

Ook de (middel)lange termijn komt aan bod. Welke succesvolle stappen zijn in Zuid-Holland en andere provincies gezet om bouw- en infraprojecten mogelijk te maken en de doorlooptijd van vergunningaanvragen te verkorten? Wat kunnen wij hiervan leren? En hoe kunnen we deze toepassen zodat ook uw project doorgang kan vinden?

Hierbij kijken we ook naar de goede ervaringen die andere provincies hebben opgedaan en willen we kijken hoe we deze in Zuid-Holland kunnen toepassen. Zo hebben we Jelle Beemsterboer, wethouder in Schagen, bereid gevonden om zijn ervaringen te delen met de nieuwbouwplannen van de nieuwe reactor in Petten. Het volledige programma is als volgt:

 • 09:00 uur: Welkom door dagvoorzitter Wouter Smit (provincie Zuid-Holland)
 • 09:10 uur: Videoboodschap gedeputeerde Anne Koning (Wonen)
 • 09:15 uur: Wethouder Jelle Beemsterboer (gemeente Schagen): Hoe het wél kan – casus nieuwe reactor Petten
 • 09:30 uur: Discussie naar aanleiding van de casus Petten o.l.v. de dagvoorzitter
 • 09:45 uur: Uitleg deelsessies
 • 10:00 uur: Start deelsessies
  • Casus Katwijk
  • Casus Dordrecht
  • Casus Den Haag
  • Vergunningen (door Omgevingsdienst Haaglanden)
 • 10:45 uur: Plenaire afsluiting
 • 11:00 uur: Einde online bijeenkomst

De online bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 juni van 09.00 tot 11.00 uur. U kunt zich via deze link aanmelden tot en met woensdag 24 juni.

Vervolgens ontvangt u via Online Seminar een mail met daarin de link om deel te nemen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Neemt u dan contact op met Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid Randstad Zuid, via w.saes@bouwendnederland.nl.