• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Schumacher: 'Bouw is prachtige sector, maar kan en moet veiliger'

Schumacher: 'Bouw is prachtige sector, maar kan en moet veiliger'

Afscheidsinterview Paul Schumacher

donderdag 9 juli 2020
Afbeelding Schumacher: 'Bouw is prachtige sector, maar kan en moet veiliger'

In dienst van achtereenvolgens het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (vanaf 2001) en, na de fusie, Bouwend Nederland (vanaf 2005), heeft Paul Schumacher als belangenbehartiger veel betekend voor de bouw- en infrasector. Begin augustus gaat hij met pensioen. In een afscheidsinterview blikt hij terug én vooruit.

Vanaf 2001 heb je de belangen behartigd van bouw- en infrabedrijven. Had het ook, ik noem maar even een andere mooie sector, de land- en tuinbouw kunnen zijn?

Schumacher: "Nee, mijn hart ligt bij de bouw en infra. Die prachtige sector loopt ook als een rode draad door mijn werkzame leven. Nee, eigenlijk zelfs vanaf de middelbare school, want ik ben eerst een HTS-studie weg- en waterbouw gaan doen en heb daarna bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft".

Bijna twintig jaar geleden ben je als 'hoofd bouweconomie' begonnen bij het AVBB. Bij Bouwend Nederland werd je enkele jaren later 'plaatsvervangend directeur' economische zaken. Wat waren mijlpalen in die lange periode?

"De eerste jaren hebben de aanloop en nasleep van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid heel veel tijd en energie gekost. Dat geldt halverwege mijn jaren bij de brancheorganisatie ook voor de kredietcrisis, die de bouw- en infrasector keihard raakte. Hoewel ik daar zelf minder mee van doen had, stond de belangenbehartiging de laatste tijd natuurlijk vooral in het teken van stikstof, PFAS en zeer recent de coronagevolgen. De belangenbehartiging is erg veranderd, dat er geen sprake meer is van 'ieder voor zich en God voor ons allen'. Als brancheorganisatie bereik je in je uppie niets meer. Het is zaak samenwerkingen en allianties aan te gaan met strategische partners, die per thema kunnen verschillen. Persoonlijk ligt die werkwijze mij veel meer omdat de maatschappelijke opgaven zo groot zijn dat je ze alleen kunt oplossen als alle betrokken partijen in staat zijn over hun eigen schaduw heen te springen, samen te werken, oog te hebben voor de verschillende belangen en compromissen te sluiten. Als kleine schakel in het grote geheel heb ik daar in dienst van Bouwend Nederland een steentje aan kunnen bijdragen."

De laatste jaren had je een wat vrijere rol toch?

"Ja, omdat mijn pensionering zijn schaduw vooruit begon te werpen, ben ik op eigen verzoek vanaf 2018 vier in plaats van vijf dagen per week gaan werken. Ik had voortaan geen managementverplichtingen meer en kon al mijn tijd en energie daardoor steken in drie thema's: de verduurzaming van de gebouwde omgeving, en dan met name de bestaande woningvoorraad, de digitalisering van de brede bouwketen en veiligheid. Die nieuwe rol, met een focus op enkele lange termijnonderwerpen, lag me. En het heeft zijn vruchten afgeworpen, bijvoorbeeld in de vorm van het Digitalisering Deal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO), die in 2019 door 37 organisaties in de hele bouwketen is ondertekend."

Met name veiligheid ligt je na aan het hart?

"Ja. Naast incidenten waarbij bouwvakkers gewond raken of waarbij wonder boven wonder iedereen ongedeerd blijft, vallen er jaarlijks bij ongelukken ongeveer twintig doden in de bouw. De impact daarvan is enorm. Iedere dode, nee, ieder ongeluk is er een teveel. De instorting van een parkeergebouw op Eindhoven Airport heeft geleid tot de oprichting van het TOPoverleg Veiligheid, een samenwerkingsverband waar ook Bouwend Nederland en een aantal van onze leden zich bij hebben aangesloten. Ik hoop van ganser harte dat dit proactieve initiatief de veiligheid op bouwplaatsen écht een blijvende impuls geeft, bijvoorbeeld door voor eens en voor altijd duidelijk te regelen wie op een bouwplaats eindverantwoordelijk is en de regie heeft als het om veiligheid gaat."

Hoewel je via diverse bestuursfuncties na je pensionering betrokken blijft bij de bouw- en infrasector, is dit een mooie gelegenheid voor 'famous last words'. Wat zou je de sector mee willen geven?

"Haha, famous last words… Dat is te veel eer. Ik ben niet zo van de oneliners. Ga vooral door met waar je zo goed in bent, zou ik willen zeggen: op een fantastische manier vorm geven aan Nederland, maar… zorg voor veiligere bouwplaatsen, zodat degenen die er met zoveel plezier en gedrevenheid werken, iedere avond ook weer veilig en gezond thuis kunnen komen. En straks ook in goede gezondheid van een welverdiend pensioen kunnen genieten."

 

Mijn hart ligt bij de bouw en infra. Die prachtige sector loopt ook als een rode draad door mijn werkzame leven.