Samen bouwen aan hetzelfde doel

vrijdag 10 juli 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Samen bouwen aan hetzelfde doel

Stedin behaalt begin juli 2020 trede 4 op de Safety Culture Ladder, ook wel veiligheidsladder. In 2016 is Stedin gestart met het HRO (High Reliability Organization) programma en in 2019 werd trede 3 behaald op de veiligheidsladder.

Stedin heeft bewust gekozen om ook de veiligheidsladder op te nemen binnen het veiligheidsprogramma om met de verschillende stakeholders in gesprek te kunnen gaan over veiligheid vanuit een zelfde taal en om zelf het goede voorbeeld te geven. "Uiteindelijk streven we het zelfde doel na, namelijk nul ongevallen. Als we het kunnen, moeten we het ook doen!", zegt Jeroen Grond, directeur Veiligheid Gezondheid Milieu en Kwaliteit (VGMK).

Betrouwbare organisatie

Binnen HRO staat Reliability, betrouwbaarheid, centraal. Stedin wil een betrouwbare en veilige organisatie zijn, voor zichzelf, haar stakeholders en klanten. "Dat betekent dat wij 'afspraak is afspraak' hanteren, streven naar in één keer goed en er een cultuur is om elkaar aan te spreken", vertelt Jeroen Grond. Dat laat Stedin zien in afspraken met klanten. "We zijn er op het moment dat we een afspraak hebben, maar ook in onze data, bijvoorbeeld de liggingsdata van onze kabels en leidingen. Aanvragers van een KLIC-melding kunnen erop vertrouwen dat wij onze revisiegegevens binnen de vastgestelde termijnen verwerken en tijdig en volledig de liggingsgegevens verstrekken en zo bijdragen in het voorkomen van graafschade. Elke graafschade is namelijk in potentie een veiligheidsrisico."

Buiten kun je het veiliger krijgen door binnen te veranderen

Om met elkaar nul ongevallen te behalen heeft Stedin de tijd genomen om aandacht te geven aan dit onderwerp door veiligheid te agenderen binnen onze verschillende overleggen, zoals het aannemerijplatform, directiedialoog en in gesprek met KAM-teams van de ketenpartners. Om de man in de sleuf met minder risico en veiliger te kunnen laten werken, ligt de kans van verbetering niet direct daar. De sleutel van verbetering zit binnen, op kantoor, bij de initiatiefnemer, ingenieursbureaus en uitvoering met onder andere een betere voorbereiding, betere data-vastlegging en planning. Binnen de Governance Code Veilige Energienetten, gaat Stedin hier volgend jaar, met alle ondertekenaars van de GCE in 2021 mee aan de slag. Voor dit jaar focust Stedin op de veiligheid in de sleuf door vooral met elkaar te bekijken of het proces op orde is, dezelfde taal gesproken wordt, het juiste voorbeeldgedrag wordt vertoond en eenduidig acteren ook tijdens combi-werkzaamheden. Hier volgen ook verbeterpunten uit die meegenomen worden naar volgend jaar. De andere onderwerpen die benoemd zijn zijn incidenten en contracten. Veiligheid moet namelijk niet de financiële sluitpost zijn, of in concurrentie worden meegenomen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Stedin participeert in verschillende samenwerkingsverbanden zoals het convenant met KPN Netwerk NL en netbeheerders om samen graafschade te voorkomen bij de aanleg van glasvezelnetwerk en het Kabel en Leiding Overleg (KLO). Wat deze initiatieven gemeenschappelijk hebben is dat ze zijn georganiseerd over organisaties heen en in de keten, vanuit eenzelfde doel en gemeenschappelijk belang. Het nastreven van een verhoogde veiligheidscultuur kan niet alleen, dat lukt alleen met z'n allen, waarbij er ook aandacht moet zijn voor onderaannemers.

Voor meer informatie over KLO, de bijdrage in de Governance Code Veilige Energienetten, of heb jij een goed voorbeeld op het gebied van verbeteren van de veiligheid of de veiligheidsladder, neem contact op met Yvonne de Rijck.