Lenteakkoordpartners zeer kritisch over Amsterdamse BENG

Duurzame woningbouw
vrijdag 2 oktober 2020

De gemeente Amsterdam heeft eigen BENG-eisen voorgesteld; scherper dan die van het Rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lenteakkoord, waaronder Bouwend Nederland, zijn hier zeer kritisch over. De partners hebben gezamenlijk hun kritische zienswijze gestuurd aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan de VNG en het ministerie van BZK.

De partners vragen de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen. Dit doen zij om twee redenen: omdat het géén duurzaamheidswinst genereert, en omdat het de versnelling van de woningbouwproductie frustreert. Met VNG en BZK heeft Aedes onlangs afspraken gemaakt om de woningbouwproductie te versnellen.

Reflecterend op de duurzaamheidstransitie van de afgelopen 25 jaar schrijven Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw: “…het aanscherpen van de BENG-eisen door een gemeente (is) in onze ogen een achterhaalde reflex, waarbij de milieuwinst minimaal en uiteindelijk zelfs nihil zou kunnen zijn tegen hoge kosten. Vooral in deze eindfase waarin het gebouwgebonden energieverbruik van een BENG nieuwbouwwoning maar een fractie is van een gemiddelde bestaande woning.”

De vier brancheverenigingen hechten aan landelijke uniforme energie-eisen. Op die wijze kunnen we sneller en op grotere schaal prijstechnisch gunstige woningconcepten ontwikkelen en realiseren. Het streven is het tot nul terug brengen van de CO2-uitstoot van woningen. We vragen de gemeente Amsterdam om niet rücksichtlos aan BENG knoppen draaien. Aandraaien van de BENG 1 eis is suboptimaal, dit brengt géén CO2-reductie, maar brengt wèl extra kosten met zich mee. Dit is zonde van het geld. Denk aan het belang van de realisatie van sociale huur, midden huur en betaalbare koopwoningen. Als bouwbranche vragen we de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen.

Lees hier de zienswijze van de Lenteakkoordpartners.

Edgar van Niekerk Beleidsadviseur Duurzaamheid