Hoe moet de energietransitie aangepakt worden richting 2030?

woensdag 25 november 2020

Silke Gurdebeke

Medewerker communicatie
Afbeelding Hoe moet de energietransitie aangepakt worden richting 2030?

We staan voor een enorme opgave. Nederland wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. Dit heeft consequenties voor alle sectoren. De huidige energiesystemen en -infrastructuren gaan daardoor sterk veranderen. Hoe gaan we deze enorme uitdaging vormgeven?

De verduurzamingsopgave waar we in Nederland voor staan is complex. De energietransitie verandert onze manier van leven, wonen en werken en maakt ons ervan bewust dat we naar duurzame vormen van energieverbruik moeten omschakelen. Deze transitie grijpt in op alle sectoren zoals industrie, elektriciteit, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving. De sector moet grote schaalsprongen gaan maken om gebouwen en huizen te verduurzamen en benodigde energiesystemen aan te leggen. Daarvoor zijn innovaties nodig, evenals efficiënte ketenprocessen en de opbouw van benodigde arbeidscapaciteit. Gelukkig hebben we daar nog wel even de tijd voor tot 2050. De komende jaren zal het werkaanbod en daarmee de behoefte aan vakmensen in elk geval sterk gaan groeien. 

Effecten van corona

De vraag is of de omstandigheden omtrent corona veel effect zullen hebben op de energietransitie in Nederland. Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, zegt hierover in haar visie voor de toekomst: "Corona zal niet veel impact hebben op de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. Die moet er gewoon komen, corona of niet. We staan voor een grote transitie naar duurzame energie. Daarbij is een decentrale aanpak belangrijk, bijvoorbeeld met participatie van burgers, ook voor het draagvlak. Tegelijk denk ik dat ook dat de centrale component een grote rol blijft spelen voor onze energie-infrastructuur. Ook kleine, lokale energieprojecten zullen vaak toch op een of andere manier gebruikmaken van een centraal elektriciteitsnet of misschien wel een waterstofnet, waarvoor mogelijk het bestaande gasnet is te gebruiken. Als je tempo wilt maken met de energietransitie, dan is een centrale aansturing bovendien onmisbaar. Iets anders is dat onze energiebehoefte enorm groot is. Naar mijn mening wordt dat nogal eens onderschat. Met allemaal kleine systemen is het simpelweg onmogelijk om te voorzien in de totale Nederlandse energiebehoefte. Er zal heel veel energie-infrastructuur uitgebreid of aangelegd moeten worden, zoals elektriciteitsstations. Het gaat dus om een mix van centraal en decentraal."

Maatschappelijk handelingsperspectief

Willen we de energietransitie werkelijk versnellen, dan zal er een maatschappelijk handelingsperspectief moeten ontstaan. Als we kijken naar de gebouwde omgeving, dan moeten we de vraag stellen: wat kunnen burgers, corporaties of gebouweigenaren doen om aan de slag te gaan met verduurzaming?

Online congres Nu Bouwen aan Morgen

Op maandag 7 december gingen Bernard Wientjes, Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, en Henri Bontebal, Strategie Consultant bij Stedin Groep, in debat over het onderwerp: zal de energietransitie gestuurd worden vanuit de overheid of gaan we eerder een decentraal beleid zien? Kijk het debat terug in onderstaande video: