COLUMN | Bouwen voor de vraag

Onno Hoes is voorzitter van de NVM

donderdag 3 december 2020
Afbeelding COLUMN | Bouwen voor de vraag

Nu er het komende decennium ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland moeten worden gebouwd, is het belangrijk dat er weloverwogen wordt gebouwd. Vraaggestuurd bouwen voorkomt niet alleen problemen in het verkoopproces en reductie van faalkosten, maar op langere termijn zorgt het ook voor een goede balans in het lokale woningaanbod, onvrede onder eigenaren, dalende huizenprijzen en uiteindelijk leegstand. De NVM draagt op het gebied van nieuwbouw graag bij aan een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt.

Ontwikkelaars, aannemers en architecten hebben in de regel vooral oog voor de functionele en bouwtechnische aspecten van nieuwbouwwoningen. Makelaars - en meer in het bijzonder NVM-nieuwbouwspecialisten - voegen daar met hun diepgewortelde kennis van de lokale markt en de lokale behoeften van mensen extra kwaliteit aan toe. Die kruisbestuiving leidt tot het succesvol in de markt zetten van nieuwbouwprojecten. 

Door in een vroeg stadium na te denken over de vraagzijde, kan al voor de bouw afstemming plaatsvinden om de verschillende doelgroepen, voor wie de woningen bedoeld zijn, zo goed mogelijk tegemoet te komen. Want het maakt nogal uit of je gaat bouwen voor het hoge dure segment, voor senioren, voor starters of voor jonge gezinnen. Daarnaast moet je goed letten op culturele achtergronden van mensen: een Amsterdammer zoekt eerder iets eigenwijs in zijn woning dan een inwoner van Zeewolde, om maar iets te noemen. Juist door daar rekening mee te houden en vroegtijdig advies in te winnen zal een nieuwbouwproject aansluiten op de lokale behoeften en de financiële middelen en levensfase van de kopers. Een ander goed voorbeeld is dat veel Nederlanders graag aan of met uitzicht op het water wonen. Ook duurzaamheid is een steeds belangrijkere stimulans voor mensen om wel of niet voor een bepaalde woning te kiezen. Een gunstige ligging, zodat zonnepanelen een optimaal rendement opleveren, kan helpen om nieuwbouwwoningen (nog) aantrekkelijker te maken voor kopers. 

Meer dan ooit is het belangrijk dat er met beleid wordt gebouwd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Anders gezegd: Waar specifiek behoefte aan is en op de plekken waar er vraag naar is. Er is behoefte aan stabiliteit en een langetermijnvisie op de woningmarkt, aan kansen voor starters, aan garantie voor doorstroom, aan invulling voor senioren. Zodat Nederland ook over 20, 30 of 40 jaar een gezonde woningmarkt kent. Woningzoekers zijn kritischer en willen invloed en inspraak. Daar moet volgens de NVM het woningaanbod op worden afgestemd. Meer dan ooit is er dus behoefte om de vraagzijde nog beter in kaart te brengen. En laten we als NVM daar nu juist de alle instrumenten voor in huis hebben. Van makelaars die met hun lokale kennis woningzoekers kennen tot de recent geïntroduceerde (landelijke) funda index over zoek- en koopgedrag van consumenten.

Met inbreng van onze kennis en een goede balans tussen aanbod en vraag gaan we samen met landelijke en lokale overheden het woningvraagstuk te lijf. Wat ons betreft gaan we dus zo snel mogelijk met elkaar aan de slag!