'Slimmer werken noodzakelijk om bouwvraag aan te kunnen'

Afbeelding 'Slimmer werken noodzakelijk om bouwvraag aan te kunnen'
vrijdag 11 december 2020

7 december vond het online congres Nu Bouwen aan Morgen plaats. Tijdens het congres werden de resultaten van de toekomstverkenning gepresenteerd en werd dieper ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor onze sector in aanloop naar 2030. Hoe beïnvloed de huidige crisis onze verwachtingen van de toekomst? En hoe kunnen lidbedrijven zich op de toekomst voorbereiden? Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland, licht toe.

"Door de coronacrisis en de problematiek rond PFAS en stikstof merk je dat de pijplijn minder gevuld raakt. Op dit moment zie je dat al in extreme mate bij infrabedrijven. Het is op dit moment onduidelijk hoe ver en hoe lang de vraag zal terugvallen. Tegelijkertijd is de onderliggende vraag vanuit de Nederlandse maatschappij ontzettend groot. We kampen met een groot woningtekort, staan voor een enorme verduurzamingsopgave en de problematiek rondom binnenstedelijk verkeer is nog niet opgelost. Daarnaast moeten we de huidige infrastructuur blijven onderhouden en zijn reconstructies hard nodig. Op basis van deze (maatschappelijke) vraagstukken kunnen we dan ook een enorme versnelling verwachten als sector. De hamvraag is wanneer deze versnelling zal plaatsvinden."

Flexibele opstelling

"Door de coronacrisis moeten veel Nederlanders noodgedwongen vanuit huis werken. We moeten ons realiseren dat het heel waarschijnlijk is dat thuiswerken een essentieel onderdeel wordt van het werkleven. Op basis hiervan zullen mensen anders gaan kijken naar hun woonplaats. Mensen hoeven namelijk niet per se dichtbij hun werk te wonen. Daarnaast moeten ze meer functies gaan combineren; je thuisplek wordt ook je werkplek. Als je bijvoorbeeld met twee personen thuis moet werken, dan gaat een appartement van 45 vierkante meter niet ruim genoeg zijn.

De pandemie zorgt er op dit moment voor dat de behoeften van Nederlandse gezinnen veranderen, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de algemene wooncarrière in ons land, dan zie je dat een Nederlands gezin gemiddeld om de zeven jaar van woonplaats verandert. Dit zorgt er mede voor dat de markt ook zo snel verandert en dát vraagt veel flexibiliteit."

Mobility as a service

De behoefte aan mobiliteit blijft enorm groot en de verwachting is dat die alleen maar zal stijgen. "Zodra het weer kan, zullen mensen meer bewegen. Ook hebben ze steeds meer behoefte aan verschillende vormen van mobiliteit. Daarom is het interessant om na te denken over mobility as a service. Je neemt een abonnement op mobiliteit en zo kan je verschillende mobiliteitsmethodes als consument gebruiken. Denk hierbij aan een elektrische scooter, een (deel)auto, de trein of de bus. Om deze behoefte op te vangen moeten we ervoor zorgen dat de infrastructuur in ons land top ingericht is tussen de verschillende regio’s."

Digitalisering en technologie

Vanzelfsprekend zullen ook digitalisering en technologie een steeds belangrijkere rol spelen in het Nederland van morgen. "Als sector moeten we deze trend omarmen en de nodige digitaliseringsslag maken. Er zijn zoveel toepassingen van het bouwproces die slimmer ingericht kunnen worden zoals bijvoorbeeld het ontwerpen, het bouwen en de bijhorende logistiek. Maar ook in de betalingen, het materiaalgebruik en onderhoud kan nog een flinke verbeterslag gemaakt worden. De uitbraak van de coronacrisis zal dit proces versnellen. Als sector moeten we slimmer gaan werken met technologie en digitalisering, omdat we anders simpelweg de vraag niet meer aankunnen."

Inspiratie voor de toekomst

"We werken in een prachtige en diverse sector en dat willen we nog lang zo houden. Daarom kijk ik zelf ambitieus naar de toekomst op basis van vier centrale rollen: de bouw en infra als topsector, als oplosser van ruimtelijke uitdagingen, als drager van duurzaamheid, klimaat en natuur én als een veilige haven van werk. Daar moeten we naar streven en ons samen voor inzetten."

Meer weten?

Het traject 'Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030' is in volle gang. Wilt u graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.