Veiligheid bij Vrolijk

woensdag 3 maart 2021

Petra Landmeter

Verenigingsmanager Brabant Mid-West
Afbeelding Veiligheid bij Vrolijk

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (www.debouwmaakthetveilig.nl) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken Edwin van Haperen van Vrolijk, partner voor het gehele bouwproces, gevestigd in Breda (tot voor kort in Moerdijk) (www.bbvrolijk.nl)

Korte introductie bedrijf en persoon (functie)

Edwin werkt sinds 2013 bij Vrolijk, sinds 2016 als KAM-coördinator en na circa anderhalf jaar ook lid van het MT. Edwin is sinds een jaar Hoger Veiligheidsdeskundige (HVK) en ook als zodanig geregistreerd. Hij is ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), een platform voor veiligheidsdeskundigen vanuit alle sectoren. Onlangs heeft Young NVVK een interview met Edwin over zijn kijk op de toekomst van dit vakgebied gepubliceerd (op het ledenportal van NVVK).

Bij Vrolijk is ca. 5 jaar geleden een aanvang gemaakt aan het professionaliseren van managementsystemen zoals ISO 9001, 14001 en een minimaal VCA**. Deze taak werd toebedeeld aan Edwin, waardoor hij alle processen tegen het licht ging houden (op KAM-gebied kun je dan denken VG-plannen, taak/risico-analyse, PBM’s etc.). Dit heeft ervoor gezorgd dat er binnen de organisatie ook bewuster naar veiligheid wordt gekeken.

Voor de toekomst ziet Edwin veel kansen als het gaat om verbetering op veiligheidsbewustzijn in combinatie met de mindset. Belangrijke thema’s de komende jaren zijn volgens hem technologie, gedragsverandering en culturele diversiteit in de maatschappij.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspraakpunt?

Intussen bestaat het KAM team bij Vrolijk naast Edwin uit een nog een Middelbaar Veiligheidsdeskundige (MVK) en een Operationeel Veiligheidsdeskundige (OVK).Het drietal krijgt volop de ruimte om het KAM-beleid verder te ontwikkelen. kan Edwin zich volledig toespitsen op het veiligheidsbeleid. Zijn collega-veiligheidsdeskundigen bezoeken élke bouwplaats 1 dagdeel per week (groot of klein project, elke week). Het KAM-team wordt mogelijk nog uitgebreid met een collega die het kwaliteitsaspect op zich neemt (focus vanaf het engineering trajectgericht op Wkb etc.).

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Door de actieve veiligheidsdeskundigen en hun wekelijks bezoek aan alle bouwplaatsen laten zij zien dat veiligheid en hoe ermee omgegaan wordt niet alleen maar op het bordje van de uitvoerder wordt gelegd, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dit zorgt voor bewustwording in het hele team. Toolboxmeetings zijn standaard ingevoerd, Vrolijk doet dat middels een applicatie, zodat elke medewerker op een voor hem passend moment een toolbox kan volgen (bijv. in de bus onderweg naar een werk). Zo worden alle medewerkers bereikt en wordt er niemand overgeslagen. Deelname aan toolboxen en VGM inspecties wordt gemonitord en er kan uit vaak fout beantwoorde vragen geanalyseerd worden wat blijkbaar lastig is. Hier kan het KAM-team dan meer aandacht aan schenken.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

In de basis is zijn contractuele veiligheidsafspraken vastgelegd en onderaannemers moeten zich committeren aan het veiligheidsbeleid van Vrolijk. In de praktijk loop je soms tegen een taalbarrière aan (buitenlandse medewerkers van onderaannemers), waardoor aansturen soms lastiger is. Hiervoor zijn toegangscontroles is in het leven geroepen; elke bouwplaatsmedewerker moet bij de bouwplaatsentrée eerst een instructievideo over afspraken en veiligheid zien. Dit principe wordt nu uitgerold zodat dit straks bij elke bouwplaats plaats vindt.

Hoe creëer je een “ik durf mijn collega aan te spreken” cultuur?

Edwin’s visie is om juist de positieve dingen te benadrukken, dus niet alleen aandacht te geven aan voorkomende fouten en bespreken van gevaarlijke situaties achteraf. Uitvoerderszijn zich er wel bewust van om situaties te melden bij het KAM-team, maar nu werken ze eraan dat andere medewerkers dit ook gaan doen om nog meer bewustwording bij alle medewerkers te creëren. We willen immers samen een veilige omgeving.

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Edwin heeft wel van dit programma gehoord en is van mening dat het volgen van het introductieprogramma van Guus en Hein zinvol kan zijn. Vrolijk is voornemens om zich te committeren aan het Guus en Hein programma.