3e jaar WW nu ook gerepareerd voor de vlakglasbedrijven

vrijdag 26 februari 2021
Afbeelding 3e jaar WW nu ook gerepareerd voor de vlakglasbedrijven

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Vanaf 1 april 2021 is deze reparatie ook geregeld voor de glasbedrijven die onder de vlakglas cao vallen. Hiervoor is aansluiting gezocht in de verzamel cao van PAWW.

Is deelname verplicht? Ja. Op 19 februari 2021 is de cao algemeen verbindend verklaard, waardoor deelname verplicht is voor de vlakglasbedrijven. De publicatie vindt u hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4410.

De premie voor 2021 bedraagt 0,4% en komt voor rekening van de werknemer. De werkgever houdt deze premie maandelijks in op het salaris van de werknemer en draagt dit vervolgens af aan PAWW.

In de komende weken worden de werkgevers aangeschreven door PAWW met informatie hoe zij zich kunnen registreren en de verdere afhandeling. Op https://spaww.nl/werkgevers/ vindt u meer informatie voor werkgevers en werknemers.

U kunt ook altijd contact opnemen met Cor Wittekoek van Vakgroep GLAS