Veiligheid hoort hoog op de agenda én tussen de oren

vrijdag 12 maart 2021

Lenneke Neef

adviseur sociale zaken regio randstad noord
Afbeelding Veiligheid hoort hoog op de agenda én tussen de oren

Heilijgers uit Amersfoort is één van de bedrijven die op de Bewust Veilig Dag nadrukkelijk stilstaat bij veiligheid op de bouwplaats. “Veiligheid staat bij ons bovenaan op de agenda maar het moet ook nummer 1 in het doen en laten zijn. Daarom staan we er op 24 maart bewust bij stil”, legt KAM-functionaris Pieter-Jan Roest uit.

Werken op hoogte is het thema dat Heilijgers nadrukkelijk onder de aandacht gaat brengen op 24 maart. Het is een onderdeel van het werk op de bouwplaats waarbij nog wel eens iets mis gaat en waarvan de gevolgen dan meteen ook behoorlijk groot kunnen zijn. En dat is eigenlijk gek, want iedereen wil na een dag werken toch weer gezond naar huis? Roest heeft daar wel een verklaring voor. “Werknemers van Heilijgers hebben allemaal een VCA-certificaat. Het probleem is dan ook niet zozeer dat de mensen niet weten hoe ze veilig moeten werken. Het gaat vooral om veiligheidsbewustzijn. Het punt is vaak dat mensen vaak even snel iets willen doen of vergeten dat er straks misschien ook nog een collega langs moet. Dan gaan dingen mis. De Bewust Veilig Dag is een mooi moment om er extra aandacht aan te besteden, er wél bewust bij stil te staan.”

Niet alleen oog voor de eigen mensen

Ondanks de corona-beperkingen pakt Heilijgers het breed aan. Het bouwbedrijf heeft een flyer gemaakt over veilig werken op hoogte. Daarin staat wat de risico’s zijn, wat je wel en vooral niet moet doen. “Al onze uitvoerders hebben die flyer gekregen en gaan er op 24 maart in een Toolbox met onze bouwplaatsmedewerkers over praten”, licht Roest toe. Alles binnen de coronamaatregelen natuurlijk!” Dat moet makkelijk kunnen want op elk project loopt er zo’n vier tot zes man eigen personeel en dan is afstand houden goed te doen. Maar Heilijgers denkt niet alleen aan de eigen mensen maar ook aan de onderaannemers. “We hebben de flyer naar zoveel mogelijk onderaannemers gestuurd met de vraag of zij er op die dag in hun bedrijf ook extra aandacht aan willen besteden, er met hun mensen bij stil willen staan”, zegt de KAM-functionaris.

Continue aanpak met effect

Voor het bouwbedrijf uit Amersfoort blijft het niet bij die ene dag om de mensen bewust over veilig werken te laten praten en nadenken, maakt Roest duidelijk. “We doen naast die bouwbrede campagne vaak zelf nog één of twee eigen campagnes. Daarnaast hebben we een externe veiligheidscoach ingeschakeld. Die komt een keer per kwartaal met onze eigen mensen én de onderaannemers praten over veilig werken. Hij stelt ze vragen als ‘waarom doe je dit op die manier?’, om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Verder gaan onze directieleden elk kwartaal naar de projecten om een veiligheidsronde te maken." De intensieve aanpak heeft effect. Elke zes weken worden de Heilijgers-projecten geïnspecteerd  door een externe veiligheidskundige. “Zij constateren dat we de afgelopen jaren verder groeien in veiligheid en het bewustzijn ervan. Dat is belangrijk want zo kunnen we de bouwplaats steeds veiliger maken.”