• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Met veiligheidsregeltjes en -instrumenten alleen kom je er niet, weten ze bij De Gilde Groep

Met veiligheidsregeltjes en -instrumenten alleen kom je er niet, weten ze bij De Gilde Groep

maandag 29 maart 2021

Alja Vos

adviseur sociale zaken & arbeidsmarkt regio noord
Afbeelding Met veiligheidsregeltjes en -instrumenten alleen kom je er niet, weten ze bij De Gilde Groep

Veiligheidsbewustzijn vergroten is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voor De Gilde Groep met zijn honderden buitenlandse werknemers is het zelfs een serieuze uitdaging. Daarom maakt het bedrijf, dat continu werkt aan het vergroten van veiligheid, een speciale veiligheidsvideo.

Vakmensen van De Gilde Groep kom je tegen op allerlei grote bouwprojecten in het land. Het bedrijf uit Meppel heeft onder meer honderden specialisten in de betonbouw in dienst die werken op aansprekende projecten zoals de Afsluitdijk, de Ringweg Zuid bij Groningen, de sluis bij Terneuzen, de A16. De Gilde Groep heeft op projecten ook een veiligheidscoördinator; een medewerker die naast de regulier taken toezicht houdt op het veiligheidsbeleid en de medewerkers instrueert en adviseert. Zoals veel bedrijven besteedde De Gilde Groep op Bewust Veilig Dag extra aandacht aan veiligheid. Intern werden de medewerkers gewezen op hun mogelijkheid om het verschil te maken op het gebied van veiligheid. Aan één van de medewerkers, Piet van der Graaf, werd daarnaast nog even bijzondere aandacht gegeven. De stoere bouwvakker die op de prefab betonfabriek in Harlingen waakt over de veiligheid, is met naam en foto op LinkedIn aan de buitenwereld gepresenteerd. “Piet vult zijn rol als veiligheidscoördinator héél voortvarend in, dat vonden we wel wat extra aandacht waard”, zegt Alfred Nanninga van De Gilde Groep over de actie.

(Veiligheidscoördinator Piet van der Graaf)

Veel bereikt maar nog een lange weg te gaan

Volgens de directeur-eigenaar zegt zo’n publieke pluim veel meer dan een cadeaubon. “Benoemen wat niet goed gaat, daar zijn we in de bouw hartstikke goed in. Maar erkennen wat mensen goed doen of er zelfs complimenten voor geven, daar hebben we nog wel een ontwikkeling in te maken.” Het idee achter de actie is dat het andere medewerkers stimuleert om ook extra veilig gedrag te gaan vertonen. Tien, twintig jaar geleden was dat ondenkbaar geweest, toen was veilig werken absoluut niet stoer. Maar er is volgens Nanninga veel veranderd. “Het wordt steeds meer gewaardeerd als mensen hun hand opsteken en zeggen "Nee, dit doe ik niet want deze situatie is niet veilig.” De directeur van De Gilde Groep ziet echter ook dat er nog een lange weg te gaan is. “We hebben met zaken als VCA, GPI, Bouwspraak heel belangrijke instrumenten voor het veiligheidsbeleid dat je als aannemer neerzet, maar uiteindelijk draait het bij veiligheid op de bouwplaats om de mensen, die moeten het doen. En op de projecten waar wij voor worden ingehuurd, zijn dat vaak voor een groot deel ónze mensen. Neem Herepoort, de Ringweg Zuid Groningen. Daar werken straks circa honderd man van ons. En op het Strukton Civiel project Hoofdstation Groningen nog eens vijftig. Dat is substantieel.” 

Andere cultuur, andere kijk op veiligheid

De veiligheid van al die medewerkers is een zaak van De Gilde Groep, vindt Nanninga. Maar het is een behoorlijk opgave om ze allemaal te doordringen van het belang van veilig werken. Vooral ook om dat een groot deel van De Gilde Groep-crew uit het buitenland afkomstig is. “In de regio zijn er gewoonweg te weinig specialisten in de betonbouw, daarom halen we veel betontimmerlieden uit Roemenië, Litouwen, Bulgarije en Polen”, verklaart Nanninga. “Zij zijn een andere cultuur gewend, en veiligheidsbewustzijn heeft daarin niet dezelfde prioriteit als bij ons. Daarom zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een video die onze mensen moet aansporen tot een andere houding en ander gedrag ten aanzien van veiligheid.” 

Het draait om de drijfveer

Uiteraard wordt de video in meerdere talen gemaakt, zodat iedereen hem in zijn of haar eigen taal kan bekijken en er geen informatie verloren gaat door bijvoorbeeld Engels of Duits als tussentaal te gebruiken. En er wordt goed gekeken naar de diverse culturen. Bij mensen uit bijvoorbeeld een land als Roemenië is volgens Nanninga vaak sprake van een andere mate van pro-activiteit. “Daar moet je rekening mee houden als je bij hen veiligheidsbewustzijn wilt creëren. Je kunt ze wel murw slaan met regels en instrumenten, maar je moet kijken naar de drijfveer van die mensen. Waarom laat iemand huis en haard achter en rijdt hij uit Roemenië 2500 kilometer naar een vreemd land om daar tien weken te werken en vervolgens weer 2500 kilometer te rijden voor twee weekjes thuis? Dat is niet, omdat hij zo graag op een project van de Gilde Groep wil werken. Hij doet dat om zijn dierbaren thuis te kunnen onderhouden. Nou, als iemand zo veel over heeft voor zijn vrouw en kinderen thuis, dan mag het duidelijk zijn dat hij ook weer heel graag naar dat gezin terug wil. Daar zoomen we op in; je brengt een enorm offer, zorg dan dat je ook weer veilig thuiskomt.” De Gilde Groep speelt niet alleen in op dat verantwoordelijkheidsgevoel, maar maakt ook duidelijk dat er voor mensen die niet veilig werken geen plaats is in het bedrijf. “Maar dat geldt evengoed voor de Nederlandse werknemers”, zegt Nanninga.

Persoonlijke missie

De video moet in het tweede kwartaal klaar zijn. De buitenlandse werknemers krijgen hem dan te zien vóór ze de grote reis naar Nederland ondernemen en ook nog eens bij de voorbespreking van het werk, waar ook de PBM’s worden uitgereikt. “Nu gaan we bij die bijeenkomsten ook al in op veiligheid, vertellen we ze over het melden van onveilige situaties en hoe we daar mee omgaan, maar dat is nog wel een beetje theoretisch. Straks, met de video erbij, wordt het verhaal praktischer en cultuurgericht, en dus effectiever.” 
Voor De Gilde Groep en Nanninga persoonlijk is het niet meer dan normaal dat je kosten noch moeite spaart voor de veiligheid van de medewerkers. “Ik voel me verantwoordelijk voor al die mensen die bij ons werken. Ik wil absoluut niet ergens moeten aanbellen en zeggen We hebben heel slecht nieuws, er is iets ergs met pappa of mama gebeurd.”