• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Denk met Innovatieprogramma Betonakkoord mee over duurzamere betonsector

Denk met Innovatieprogramma Betonakkoord mee over duurzamere betonsector

Hoge ambities voor CO2 reductie en circulariteit

dinsdag 30 maart 2021

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Denk met Innovatieprogramma Betonakkoord mee over duurzamere betonsector

Met het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaan marktpartijen uit de betonketen samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Via het innovatieprogramma is EUR 8 miljoen beschikbaar. Wij roepen leden op om hun voorstellen voor CO2 reductie en circulariteit voor 1 mei in te dienen.

Partijen in de beton- en bouwsector willen met dit innovatieprogramma in 2030 de CO2 uitstoot in de betonketen met tenminste 50-60% reduceren. Daarnaast wordt 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd beton) teruggebracht in nieuwbouw. 

Onze leden kunnen een actieve rol spelen in het Innovatieprogramma Duurzame betonketen.

Innovatieprogramma

Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze quick wins gaan het Betonhuis en de Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n 18 innovaties geïdentificeerd die binnen 1-5 jaar toegepast en gevalideerd kunnen worden.

Het innovatieprogramma roept partijen in de beton- en bouwsector op om deze 18 kansrijke innovaties in de praktijk beproeven en valideren. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen (deels in kind mogelijk).

Marktpartijen worden uitgenodigd om vóór 1 mei hun innovatievoorstellen in te dienen.