• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Onderzoek benzeen wijst de weg naar circulaire asfaltproductie binnen uitstootnorm

Onderzoek benzeen wijst de weg naar circulaire asfaltproductie binnen uitstootnorm

Afbeelding Onderzoek benzeen wijst de weg naar circulaire asfaltproductie binnen uitstootnorm
donderdag 1 juli 2021

Asfaltproducenten, verenigd in de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van Koninklijke Bouwend Nederland, hebben onderzoek gedaan naar de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Benzeen kan vrijkomen bij het recyclen van asfalt. Het eindrapport ‘VBW Onderzoeksprogramma reductie benzeenemissie bij asfaltproductie’ biedt mogelijke oplossingen om de uitstoot te verminderen. De sector zal hiermee aan de slag gaan om te komen tot vermindering van die uitstoot. Met als doel: benzeenvrij, volledig circulair en CO2 -neutraal asfalt produceren. Hierbij is wel hulp van de overheid nodig.

Aanleiding onderzoek

In 2016 is de toegestane uitstootnorm voor benzeen verlaagd, deze norm is sindsdien van kracht. Uit meetresultaten van de omgevingsdiensten bleek vervolgens dat de norm bij een aantal centrales werd overschreden. Dit was voor de VBW aanleiding om in 2017 haar leden te vragen de onderzoeksresultaten van recente emissiemetingen ter beschikking te stellen en een eerste verkennende meetronde uit te voeren. Dit onderzoek gaf geen eenduidig beeld over aard en oorzaak van de geconstateerde benzeenuitstoot. Reden voor de sector om verder in actie te komen en onder coördinatie van de VBW een uitgebreid onderzoek in te stellen. Dit programma is afgestemd met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het meetprogramma van dit onderzoek liep van mei 2020 tot en met juni 2021. Uit eerder onderzoek dat werd verricht in opdracht van de VBW blijkt dat ook in een worst-case scenario de uitstoot van benzeen geen risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt op leefniveau.

Resultaten

Uit het nu gepresenteerde onderzoek blijkt een verband tussen de uitstoot van benzeen en de productie van asfalt met toepassing van hergebruikt asfaltgranulaat. Daarnaast toont het onderzoek een relatie aan tussen de piektemperatuur waaraan het gerecyclede asfaltgranulaat wordt blootgesteld en het vrijkomen van benzeen. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer benzeen. Het is belangrijk op te merken dat niet alle asfaltcentrales de uitstootnorm van benzeen overschrijden.

Verder biedt het rapport mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om het vrijkomen van benzeen binnen de uitstootnorm te krijgen. Hoe effectief de verschillende maatregelen zijn kan verschillen per centrale. Dit vereist maatwerk per productielocatie.

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten en de verscheidenheid aan typen asfaltcentrales ziet de asfaltsector de noodzaak per centrale te kijken naar de meest geschikte maatregelen die genomen kunnen worden om de benzeenuitstoot binnen de norm te brengen. De sector zal zo snel als mogelijk de eerste stappen van die aanpassing nemen. Over die individuele aanpak zal met de verschillende omgevingsdiensten het overleg worden gestart.

Ron Wesseling, vakgroepmanager van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland: "De sector is blij dat het rapport inzicht geeft in de relatie die helaas kan ontstaan tussen de uitstoot van benzeen en het hergebruik van asfaltgranulaat. Onze sector levert een grote inspanning om in toenemende mate circulair asfalt te produceren. Het is wrang om te moeten vaststellen dat hierbij dit nare bij-effect kan optreden. Dit onderzoek maakt helder waar we op de korte termijn de eerste stappen kunnen zetten om de benzeenuitstoot richting of onder de norm te brengen."

"We hebben de maatschappelijke opdracht duurzaam asfalt te produceren en ons steentje bij te dragen aan de realisatie van de doelen van het klimaatakkoord. Die verantwoordelijkheid voelen we. We hebben met goed resultaat veel tijd, geld en energie gestoken in deze ambitie. De Nederlandse wegenbouwsector loopt hierin voorop. Onze doelstelling is en blijft de volledig circulaire en CO2-neutrale productie van asfalt die uiteindelijk geheel vrij is van de uitstoot van benzeen. Dat kan ook. Die ambitie is kostbaar en ingewikkeld en heeft een groot effect op de bedrijfsvoering van de verschillende producenten en mogelijk op de uitvoering van wegenbouwprojecten. Zeker nu de minister het tijdspad voor de circulaire en CO2-vrije productie van asfalt voor Rijksprojecten heeft versneld van 2050 naar 2030. Daar hebben we hulp bij nodig. We gaan graag met de overheid in gesprek hoe we deze doelen kunnen halen."

Het rapport (VBW Onderzoeksprogramma reductie benzeenemissie bij asfaltproductie) is hier beschikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Niels Wensing, manager communicatie van Bouwend Nederland op 06-24762052.

Ron Wesseling verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken