Afdeling Brabant Mid-West loopt warm voor circulair bouwen

Afbeelding Afdeling Brabant Mid-West loopt warm voor circulair bouwen
dinsdag 9 november 2021

Met een zeer interactieve workshop op een zeer passende locatie, PostBreda, doken de leden van afdeling Brabant Mid-West donderdag 4 november in de wereld van circulair bouwen. Het leverde creatieve voornemens, instant acties en een heleboel kennis op.

Vijfentwintig leden waren er naar het voormalige postkantoor/KPN-gebouw in het centrum van Breda gekomen voor de afdelingsbijeenkomst over circulariteit. De locatie was niet zomaar gekozen. Maas-Jacobs Vastgoed en SDK Vastgoed werken hard aan de transformatie van het gebouw. Een deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, het deel met beschermd gevelaanzicht wordt verbouwd; er moeten ca. 120 ruime appartementen en penthouses in komen. Hergebruik van een bestaand pand dus. Na het welkomstwoord door afdelingsvoorzitter Hans Wolfs en een presentatie door Maas-Jacobs Vastgoed en SDK Vastgoed over PostBreda, zoals het transformatie-project heet, was het de beurt aan Jean-Paul Tremio en Jack van Haperen van ICOO voor de workshop. 

Stukje denkwerk

Aan de deelnemers was vooraf gevraagd om ter voorbereiding een item mee te nemen dat voor hen circulariteit visualiseert. Het leverde een interessante mix van spulletjes op; onder meer een gerecycelde spijkerbroek, een houten kozijn en een 3D-geprint speeltje. De deelnemers gingen in groepjes uiteen en bespraken wat voor hen de relatie van die items met circulariteit is. Anders ontwerpen bijvoorbeeld, hergebruik van grondstoffen en van onderdelen. De mannen van ICOO vertelden vervolgens over het 10R model, een soort ladder die inzicht geeft in hoe circulair acties zijn, en vroegen de deelnemers om aan de hand van dat model te bepalen wat volgens hen het meest kansrijk was, Re-use, Rethink of Recycle. Het bleek een lastige opgave.

BouwHub

Stijn van der Weegens introductie van BouwHub maakte veel enthousiasme los. Het idee is om samen met sloop- en bouwbedrijven in de omgeving van Tilburg een fysieke opslag op te zetten van gebruikte en opnieuw te gebruiken materialen. De oproep aan de deelnemers van de bijeenkomst om mee te doen was succesvol, elf lidbedrijven zetten meteen een handtekening. Mooi ook was dat bedrijven die meer rondom Breda zijn georiënteerd, aangaven het initiatief te omarmen en het graag te volgen om mogelijk een Bredase BouwHub op te zetten. 

Handen uit de mouwen

Waar het eerste gedeelte van de bijeenkomst vooral op inspireren was gericht, lag in het tweede gedeelte de nadruk op activeren. Na een toelichting van de mannen van ICOO over wat er op de markt gebeurt en wat voor ontwikkelingen er gaande zijn die interessant kunnen zijn voor bouw- en infrabedrijven, gingen de deelnemers wederom in groepjes uiteen. Dit keer spraken ze met elkaar over wat circulariteit voor hun organisatie betekent, wat voor kansen ze zien waar hun bedrijf iets mee zou kunnen. Het bleef niet bij praten, er moesten ook concrete acties worden bedacht. Dat leverde, naast de toezeggingen om aan de BouwHub deel te nemen, positieve en gevarieerder ideeën op. Van projectontwikkelaars uitdagen om meer circulair te ontwerpen naar ‘product as service’ aanbieden tot heel concreet de vuilcontainers doorspitten om er dingen uit te vissen die nog prima als lesmateriaal voor – en ter bewustwording van – de ROC-studenten kunnen worden gebruikt. Dat laatste plan kon meteen de dag na de bijeenkomst al worden uitgevoerd, andere plannen hebben iets meer tijd nodig. De zeer interactieve en stimulerende bijeenkomst in het transformerende postkantoor werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

Samenvatting

Deelnemers krijgen een wrap up van de sessie toegezonden: een samenvatting en verwijzingen naar de content van de presentaties. Verenigingsmanager Petra Landmeter zal er voor zorgen dat ook de leden van de afdeling Brabant Mid-West die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren, deze wrap up toegestuurd krijgen. Wie nog meer informatie wil kan met haar contact opnemen.

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West