• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Leerzame vierde bijeenkomst van Ambassadeursnetwerk Wkb Limburg

Leerzame vierde bijeenkomst van Ambassadeursnetwerk Wkb Limburg

Afbeelding Leerzame vierde bijeenkomst van Ambassadeursnetwerk Wkb Limburg
vrijdag 17 december 2021

Circa 30 bouwers, kwaliteitsborgers, vertegenwoordigers van gemeenten en meer logden 7 december in voor de vierde bijeenkomst van Ambassadeursnetwerk Wkb Limburg. De leerzame online sessie leverde praktische tips en lovende woorden op.

Het Ambassadeursnetwerk Wkb is in het leven geroepen om, verdeeld over negentien regio's in het land, gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers samen te brengen en in proefprojecten ervaringen op te doen met de Wet Kwaliteitsborging. In online bijeenkomsten worden die ervaringen gedeeld met andere partijen. Dat werkt goed, zoals Erik Houtman van de brancheorganisatie van de kwaliteitsborgers aan het eind van de bijeenkomst van 7 december opmerkte: "Toen deze netwerken net startten, was iedereen nog erg terughoudend en werd er vooral gekeken naar hoe anderen uitgleden. Inmiddels helpen de deelnemers elkaar verder te komen, worden er tips gegeven en kennis uitgewisseld".

Nieuw samenspel van borger en bouwer

Ook bij deze bijeenkomst was dat weer het geval. Er werden twee proefprojecten besproken die allebei interessante informatie opleverden. De verduurzaming van zeven bestaande woningen in Heerlen bijvoorbeeld; uitgevoerd door bouwbedrijf Wierts uit Landgraaf. Gedurende het project werd besloten dat er zonnepanelen op de daken moesten komen. Een vergunning was daar niet voor nodig maar er moesten wel allerlei details worden aangepast. "Zo'n wijziging moet je als bouwer wel doorgeven aan de borger", zegt Paul Kuijpers, die vanuit het Ambassadeursnetwerk de bijeenkomsten begeleidt. "Het heeft immers consequenties voor bijvoorbeeld de brandveiligheid en daar moet het borgingsplan op worden aangepast." Niet elke aanpassing zal even grote gevolgen hebben maar omdat dat van tevoren niet altijd goed is te overzien, is het verstandig om de borger goed op de hoogte houden van alle wijzigingen in ontwerp, bouw en planning; luidde de tip. "De nieuwe Wkb vraagt echt een samenspel van de borger en de bouwer, van voorbereiding tot en met gereedmelding van het werk", benadrukt Kuijpers.

Meer tips

De projecten die werden besproken, leverden nog meer tips en aanbevelingen op.

  • Betrek de borger er tijdig bij en ga niet pas vlak voor je aan het project gaat beginnen een borger benaderen. "Niet alleen omdat een borger tijd nodig heeft om zich in het project in te lezen, maar ook omdat hij vroeg in het ontwerp kan meedenken", licht Kuijpers toe. 
  • Sowieso blijkt dat werken met de Wkb veel meer tijd aan de voorkant vraagt. Bij een renovatie voorkomt een zorgvuldige opname van de nulsituatie allerlei discussies met de borger gedurende het werk. Zo zal de borger ook vragen om bepalende uitvoeringsdetails al vroeg te bepalen. Maak de startsituatie samen met de borger inzichtelijk, zodat alle bepalende aspecten ook in het borgingsplan kunnen worden meegenomen. Dat borgingsplan vormt dan de handige leidraad voor de bouwer. Zo kunnen bouwer en borger samen sneller schakelen bij optredende verrassingen en gewijzigde plannen. "Elke renovatie gaat immers doorgaans gepaard met verrassingen" aldus de begeleider van de bijeenkomst. 
  • Uit de projecten kwam ook duidelijk de toegevoegde waarde van software naar voren. "Het is een belangrijke succesfactor want het geeft ketenpartners structuur", vat Kuijpers samen. "Met goede geschikte software kun je alle info op tijd verzamelen en zorgen dat iedereen weet wat te doen." Die software kan je als bedrijf zelf regelen, maar inmiddels bieden ook verschillende borgers een softwareomgeving voor hun klanten.

Leren en verbeteren en zelf ervaring opdoen

Kuijpers is blij dat Ambassadeursnetwerk Limburg meerdere proefprojecten heeft lopen. "Sommige projecten dreigden om allerlei redenen niet door te gaan, maar gelukkig is het door bemiddeling van Bouwend Nederland en de VNG toch gelukt!" Proefprojecten zijn volgens hem erg hard nodig; vooral om met de Wkb te leren werken. Deze nieuwe wet betekent toch een flinke verandering, zeker voor de kleinere bedrijven. "Je kan er wel over lezen, maar je leert het pas door het te doen’, stelt Kuijpers. "Daarom zijn proefprojecten zo belangrijk voor bouwers en voor gemeenten. Zonder die ervaring gaan er dadelijk zeker projecten stilvallen."

De proefprojecten helpen ook om boven water te krijgen waar zwakke plekken in het nieuwe stelsel zitten. De begeleider denkt bijvoorbeeld aan de positie van de installateurs. Die zijn bij een aantal heel belangrijke bouwaspecten betrokken; ventilatie, brandveiligheid, energiezuinigheid. "In die branche heb je allerlei erkennings- en certificeringsregelingen maar het is nog niet goed duidelijk of en hoe die in het kwaliteitsborgingsproces worden meegenomen. Daarom zou het mooi zijn als er meer installateurs bij het ambassadeursnetwerk aansluiten en actief meedoen met proefprojecten. Daarmee voorkomen we allerlei discussies met borgers als de nieuwe wet al is ingegaan. Ook het samenspel van de bouwer met architecten en bouwbegeleidingsbureaus gaat veranderen. Laten we voorkomen dat we dat allemaal nog moeten leren na 1 juli 2022. Want dan zal de nieuwe wet van kracht zijn."

Basistraining in februari 

1 juli 2022 komt snel en dat betekent dat er nog een half jaar geleerd kan worden van proefprojecten. Het kan dan ook zeker zinvol zijn om nog aan te sluiten bij het Ambassadeursnetwerk Limburg. Voor bedrijven die al een Wkb-training hebben gedaan, is meedoen aan een proefproject en aansluiten bij het netwerk een heel logische vervolgstap. Wie nog geen training heeft gedaan en nog niet over de benodigde basiskennis beschikt, kan op donderdag 10 februari in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond meedoen aan de basistraining Wkb. Wil je daar meer informatie over, neem dan contact op met mij of meld je direct aan via deze link. Wanneer je wilt aansluiten bij het Ambassadeursnetwerk laat het mij dan ook via de mail weten zodat je de uitnodigingen van de digitale bijeenkomsten ontvangt.

Beatrice Dormans adviseur overheid & markt regio-zuid