Goede samenwerking stimuleert gezond, veilig en eerlijk werken

Afbeelding Goede samenwerking stimuleert gezond, veilig en eerlijk werken
vrijdag 7 januari 2022

Het Jaarplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2022 stelt doelen om de bouw en infra veilig, gezond en eerlijk te laten werken. Bouwend Nederland onderschrijft deze doelen en is blij met de samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie op dit terrein. Die helpt bij onze eigen ambitie om het aantal ongelukken flink te verminderen.

Eind vorig jaar heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar Jaarplan 2022 uitgebracht. In dat jaarplan zijn de diverse programma's voor het jaar 2022 opgenomen. Een van de programma's is die voor bouw en infra.

Veiligheid is gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het programma Bouw en Infrastructuur schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie de doelen, die gericht zijn op veilig, gezond en eerlijk werk. Daarbij benoemt de Inspectie duidelijk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Dit is ook wat wij benadrukken. Veilig, gezond en eerlijk werken is alleen mogelijk als alle betrokken partijen samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen. Hierin moet de opdrachtgever het initiatief nemen en is dus als eerste aan zet. Hiermee schuiven de opdrachtnemers de eigen verantwoordelijkheid niet van zich af. Het maakt allen wel duidelijk dat ieder zijn eigen rol heeft in de opdracht die we samen hebben voor een veilige (werk)omgeving.

Waardering over samenwerking

We onderschrijven het programma van de Arbeidsinspectie dan ook volledig. De genoemde aanpak ondersteunt opdrachtgevers hun bijdrage te leveren aan een veilige (werk)omgeving en doet dat juist daar waar niet elke opdrachtgever de benodigde kennis en kunde in huis heeft. We waarderen daarom de samenwerking op dit terrein met de Nederlandse Arbeidsinspectie zeer en zijn blij om te lezen dat de Inspectie deze benadrukt in haar jaarplan. Door hierin samen op te trekken komt ook de eigen ambitie van ons dichterbij om het aantal ongelukken in de bouw en infra fors verminderen.

Meer weten over veiligheid?

Bezoek de speciale themapagina
Clemens van den Enden beleidsadviseur

Tags

Veiligheid