• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Ledenpeiling geeft inzicht in impact inval Oekraïne op onze sector

Ledenpeiling geeft inzicht in impact inval Oekraïne op onze sector

Afbeelding Ledenpeiling geeft inzicht in impact inval Oekraïne op onze sector
vrijdag 1 april 2022

Bouwend Nederland maakt met een ledenpeiling inzichtelijk wat de impact van de inval op de Oekraïne is op de bouw- en infrasector. Hiervoor stuurden we 3803 leden een vragenlijst, op basis van de 359 respondenten (9,4%) delen we graag de belangrijkste uitkomsten. De uitkomsten zijn niet geëxtrapoleerd naar de hele sector, maar aangenomen mag worden dat de resultaten een helder inzicht geven in wat er speelt onder bouw- en infrabedrijven.

Waar liggen gevoeligheden op korte termijn?

Respondenten geven als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties op korte termijn het meest gevoelig te zijn voor:

  1. Inkoopprijzen – Hogere prijzen van grondstoffen, materialen (97%)
  2. Toeleverketen – Vertraging en/ of schaarste van (in)directe aanlevering van bouwmaterialen en grondstoffen (75%)
  3. Energieafhankelijkheid – Prijsstijging energie (65%)

Belangrijkste consequenties voor bouwprojecten

Bijna alle respondenten verwachten hogere kosten voor bouwprojecten, 62% verwacht  vertragingen en 40% denk dat uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten op de loer licht. Bij deze vraag maken we onderscheid tussen consequenties die woning- en infrabouwers verwachten. Opvallende uitkomst is dat 63% van de woningbouwers denkt projecten niet te kunnen opleveren i.v.m. ontbrekende/ niet te leveren elementen tegenover 32% van de infrabouwers.

Welke materialen verwachten leden een gebrek aan?

Met stip op één staat metaal/staal (76%), gevolgd door hout (47%). Benzine/diesel en isolatie staan op plek 3 en 4. Ook hier maakten we onderscheid tussen woning- en infrabouwers.

Welke maatregelen treffen bouwers?

65% verkort de geldigheidsduur van offertes, 60% maakt in de nieuwe overeenkomsten melding van potentiële problemen. Ook gaan veel respondenten in gesprek met opdrachtgevers over de consequenties.

Impact op de omzet

Welke potentiële impact de oorlog op korte termijn heeft op de omzet is in deze fase nog lastig te zeggen. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat deze impact nog beperkt is. Infrabedrijven verwachten een grotere impact dan woningbouwers. 28% van infrabouwers verwacht 0-10% minder omzet, 13% denkt 10-20% minder omzet te halen en 4% schat een omzetdaling in van 20-30%.

Inzet Bouwend Nederland

Wil je alle resultaten bekijken download dan de pdf (versie 13 april). De enige manier om bouwprojecten door te laten gaan, is door met elkaar in gesprek te gaan. Met het enorme tekort aan huizen, de enorme verduurzamingsopgave en werkzaamheden aan de infrastructuur moeten we samen door blijven bouwen. Beheers samen de risico’s door bijvoorbeeld een risicoclausule in te bouwen in het bouwcontract. Om bouwers en opdrachtgevers te helpen, wil Bouwend Nederland een handelingskader Oekraïne opstellen, met daarin richtlijnen hoe om te gaan met onvoorziene prijsstijgingen. Bouwend Nederland voert hierover gesprekken met ketenpartners en stakeholders. Tijdens de coronacrisis werd met succes een soortgelijk kader afgesproken.

Richard Massar senior communicatieadviseur/woordvoerder