• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Geslaagde Masterclass Bouw en Infra voor Utrechtse wethouders & raadsleden

Geslaagde Masterclass Bouw en Infra voor Utrechtse wethouders & raadsleden

Afbeelding Geslaagde Masterclass Bouw en Infra voor Utrechtse wethouders & raadsleden
woensdag 15 juni 2022

Met een korte stoomcursus werden nieuw gekozen en oudgediende wethouders en gemeenteraadsleden van de Utrechtse gemeenten maandag 13 juni op de hoogte gebracht van wat er zoal speelt in de wereld van Bouw en Infra.

Zo’n 45 belangstellenden waren dinsdag 13 juni naar het provinciehuis van Utrecht gekomen voor de Masterclass Bouw en Infra. Samen met de provincie Utrecht, VNG Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseerde Bouwend Nederland Regio Randstad Noord de sessie om toekomstige en net geïnstalleerde wethouders en raadsleden in rap tempo bij te praten over wat er allemaal speelt in de sector. Een aantal Bouwend Nederland-bestuurders was aanwezig om vanuit de bouwpraktijk input te leveren.

Actuele uitdagingen 

De sessie, geleid door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen, bestond uit twee delen. Voor de pauze ging gedeputeerde Rob van Muilekom in op het provinciale indicatief bod, de bouwplannen die de provincie aan het Rijk voorlegt. Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen belichtte onder meer de prijsstijgingen en wat die betekenen voor de bouw en infra. Hij benadrukte dat het van groot belang is dat markt en opdrachtgevers in gesprek blijven met elkaar om deze uitdaging goed het hoofd te kunnen bieden. 

Keuzes maken

Dijkgraaf Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden vertelde de aanwezigen over het belang van klimaatadaptatie. Hij wees op de gevolgen van de klimaatverandering zoals de hevige regenval en de overstromingen die dat in Limburg teweeg heeft gebracht. Investeer ruim in klimaatadaptieve maatregelen, was zijn devies. Verhagen plaatste daar wel een kanttekening bij. Hij gaf aan dat het een nobel streven is maar dat het allemaal wel betaalbaar moet blijven. Klimaatadaptief, circulair, zoveel procent sociaal; er moeten keuzes worden gemaakt als je voldoende woningen gebouwd wil hebben, benadrukte hij.

GBIO’s toegelicht

Na de pauze gaf Joost Swaan een korte uitleg over de Gemeentelijke Bouw en Infra Overleggen en hoe dat een heel waardevol instrument kan zijn om samen met de markt te kijken naar hoe zaken die in het coalitieakkoord zijn afgesproken, daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.  Een aantal vertegenwoordigers van bouwbedrijven die bij de bijeenkomst aanwezig waren én ook deelnemen aan zo’n GBIO, konden dat met hun eigen ervaringen verduidelijken.

In gesprek met de zaal

Vervolgens werd de bijeenkomst met behulp van stellingen en de Mentimeter behoorlijk interactief. Waar nodig schudde dagvoorzitter Van den Hoogen de boel nog een beetje op door met de microfoon de zaal in te gaan en deelnemers te bevragen over hun reacties op de stellingen.
Met een duidelijke uitnodiging aan de wethouders en raadsleden om bij vragen vooral contact op te nemen met Bouwend Nederland, werd de Masterclass in Utrecht afgesloten. De aansluitende netwerkborrel werd goed gebruikt om nuttige connecties voor de nieuwe zittingsperiode te maken.

Eind september is de beurt aan de nieuwe wethouders en raadsleden van Noord-Holland voor hún Masterclass.

Joost Swaan regiomanager regio randstad-noord