• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Internetconsultatie Regeling bodemkwaliteit en NEN milieuhygiënisch vooronderzoek

Internetconsultatie Regeling bodemkwaliteit en NEN milieuhygiënisch vooronderzoek

Afbeelding Internetconsultatie Regeling bodemkwaliteit en NEN milieuhygiënisch vooronderzoek
vrijdag 24 juni 2022

Vanuit NEN en Bodem+ liggen er concept documenten ter consultatie. Voor de NEN betreffen dit de NEN 5725 en NEN 5740 in het kader van milieuhygiënisch verkennend onderzoek van bodem. Via Bodem+ is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Lees verder voor meer informatie en de mogelijkheid tot reageren.

NEN heeft de ontwerpen gepubliceerd van twee herziene Nederlandse normen voor de strategie voor het uitvoeren van verkennend en vooronderzoek van landbodem. Het gaat hierbij om de NEN 5725 'Bodem – Landbodem- Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek' en NEN 5740 'Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond'. Het gaat om kleine aanpassingen zodat de documenten aansluiten op de komende Omgevingswet en wijzigingen in wetgeving. Je kunt tot 15 september 2022 commentaar geven op de normontwerpen van NEN 5725 en NEN 5740. Het hele bericht over de consultatie lees je hier.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). De reden voor de consultatie is dat een wijziging van bijlage C voor de BRL 5078 (Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten) wordt voorzien. Via dit wijzigingsblad wordt de 'dififusieproef' toegevoegd als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen. Deze wijziging is van belang voor afnemers van grout, bijvoorbeeld voor de aanleg van bodemenergiesystemen. Reageren is mogelijk tot 6 juli. Het hele bericht over de consultatie en de mogelijkheid om te reageren vind je hier.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer