• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) gaat verder als TKI Bouw en Techniek

Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) gaat verder als TKI Bouw en Techniek

Innovatie in ontwerp-, bouw- en en technieksector verankerd in topsectorenbeleid

Afbeelding Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) gaat verder als TKI Bouw en Techniek
maandag 4 juli 2022

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is per 1 juli 2022 omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek. Hiermee is een serieuze plek verkregen in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de overheid. Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft de organisatie meer slagkracht voor het aanjagen van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector. TKI Bouw en Techniek richt zich daarbij specifiek op circulair bouwen, levensduurverlenging, klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. TKI Bouw en Techniek gaat samen met TKI Urban Energy een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

TKI Bouw en Techniek heeft als doel om in 2050 te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. TKI Bouw en Techniek richt zich op drie Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s: Circulaire bouw en infrastructuur, Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving, en Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen.

 • Circulaire bouw en infrastructuur
  Dit programma zet in op innovatie in nieuwe ontwerpstrategieën en -processen voor circulair onderhoud, reparatie, volhoudbaarheid, modulariteit, aanpasbaarheid en demonteerbaarheid op verschillende schaalniveaus; van product-, component-, en gebouwniveau tot stedenbouw. Speciale aandacht gaat uit naar de kansen die digitalisering en industrialisatie bieden.
 • Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving
  Door de ontwikkeling van geautomatiseerde data- en inspectietechnieken, datagedreven reststerkte- en voorspellingsmodellen, digital twins en de toepassing van nieuwe, circulaire materialen en reparatietechnieken wordt bijgedragen aan het optimaal instandhouden, aanpassen en benutten van bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur.
 • Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen
  Innovaties binnen dit programma richten zich onder andere op gebiedsgerichte, klimaatrobuuste en natuurinclusieve ontwerpmethodieken, (lokale) oplossingen tegen wateroverlast en hittestress, emissiereducerende bouw- en onderhoudsmethodes en nieuwe vormen van ketensamenwerking om dit mogelijk te maken.

Deze programma’s worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers. Uiteraard wordt alle opgedane kennis gedeeld. TKI Bouw en Techniek werkt daarbij nauw samen met TKI Urban Energy, dat zich vooral richt op verduurzaming van bestaande bouw en zonne-energie, en met andere TKI’s op het gebied van cross-over thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital. Op de website van TKI Bouw en Techniek worden de programma’s nader toegelicht.

Over het BTIC

In 2019 is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum vanuit De Bouwagenda ontstaan als publiek-private samenwerking tussen drie overheden, drie brancheverenigingen en drie kennisinstellingen. Het doel was om innovatie in de sector te versnellen. De afgelopen jaren heeft de werkwijze van open innovatie binnen consortia van het BTIC zichzelf bewezen. Met de markt, kennisinstellingen en de overheid gezamenlijk wordt programmatisch gewerkt aan de benodigde innovaties waarmee we de grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Dat wordt nu voortgezet in de TKI Bouw en Techniek.