Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars

Afbeelding Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars
donderdag 14 juli 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt momenteel de wijziging van de subsidie voor het verduurzamen van gebouwen van Verenigingen (van Eigenaars) voor.

De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) komt voort uit de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

In deze regeling wordt het mogelijk gemaakt voor Verenigingen (van Eigenaars) om voor één energiebesparende isolatiemaatregel subsidie aan te vragen en om subsidie aan te vragen voor duurzame warmte-opties (warmtepompen, zonneboilers, warmtenetaansluitingen).

Wilt u hierover meedenken?
Geef dan uw mening tijdens de internetconsultatie van 4 juli tot en met 1 augustus 2022.

U kunt de internetconsultatie bereiken via de volgende link :  Overheid.nl | Consultatie SVVE (internetconsultatie.nl)