Nieuwe opleiding laadmonteur en slimmer aansluiten

Afbeelding Nieuwe opleiding laadmonteur en slimmer aansluiten
vrijdag 4 november 2022

In het Klimaatakkoord zijn de ambities hoog op het gebied van elektrisch vervoer: de aansluiting van 1,7 miljoen slimme laadpunten voor 2030. Deze ambitie staat of valt met voldoende vakmensen en slimme innovaties. Daarom bundelen twaalf partijen de krachten in de vorm van een Agenda Laadinfra. In deze agenda spreken zij af dat er een opleiding tot laadpaalmonteur en een nieuw keuzedeel Elektrische Voertuigen komt voor mbo’ers. Daarnaast komen er nieuwe methoden om laadpalen eenvoudiger aan te sluiten.

"Het is prachtig om mee te bouwen aan een schone toekomst. Dat is wat onze vakmensen die laadpalen plaatsen letterlijk doen", zei staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat bij het startschot van de samenwerking. "Ik vind het te prijzen dat de sector kijkt hoe we de kennis en capaciteit van vakmensen zo goed mogelijk benutten en zelfs vergroten. Dat maakt het werk leuk en dat is goed nieuws voor ons allemaal, want we hebben deze mensen keihard nodig."

Van 36 naar acht minuten per aansluiting

De Agenda Laadinfrastructuur noemt het versnellen van het proces een belangrijk onderdeel. Daarin speelt opleiden een grote rol, maar ook product- en procesinnovatie. Daarom hebben de netbeheerders een compacte aansluitmodule ontwikkeld, die vanaf januari 2023 grootschalig uitgerold gaat worden in de publieke ruimte. Die module wordt zonder gereedschap geïnstalleerd en dat betekent een enorme tijdwinst: hiermee daalt de installatietijd van 36 minuten naar acht minuten per aansluiting.

Partijen die samenwerken in de Agenda Laadinfrastructuur

De twaalf partijen die het convenant hebben ondertekend, onderschrijven het belang van de Agenda Laadinfra. Gerichte aandacht in samenwerking met alle stakeholders, voorkomt dat het tempo en de impact achterblijven bij wat nodig is. Tot en met december 2024 worden zeven werkpakketten met concrete doelstellingen en acties in uitvoering gebracht. Er is een themahouder Agenda Laadinfra aangesteld, die hiermee aan de slag gaat vanuit het bestaande samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie. Dit is het samenwerkingsverband van acht partijen (Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, MBO-raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV) die de uitvoering van de energietransitie willen versnellen door samen te werken, te leren en te innoveren.

De twaalf partijen die dit convenant hebben ondertekend, zijn:

 • Bouwend Nederland
 • Techniek Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • MBO Raad
 • ElaadNL
 • NKL
 • SBB
 • NVDE
 • Vereniging DOET
 • Connectr
 • MRA-elektrisch
Edgar van Niekerk beleidsadviseur Duurzaamheid