• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Nieuwe randvoorwaarden voor de BPKV beter en prettiger voor marktpartijen

Nieuwe randvoorwaarden voor de BPKV beter en prettiger voor marktpartijen

Afbeelding Nieuwe randvoorwaarden voor de BPKV beter en prettiger voor marktpartijen
vrijdag 20 januari 2023

Rijkswaterstaat en marktpartijen scharen zich achter de voorstellen voor herstructurering van het gunningscriterium BPKV, die een werkgroep van de Taskforce Infra heeft geformuleerd. Bij drie van de tien voorstellen volgt nog verdere uitwerking. Werkgroepleden Meriam de Koning (namens MKB INFRA) en Wim Bossink (RWS) praten over het hoe en waarom.

De Taskforce Infra, met daarin Rijkswaterstaat en een brede coalitie van brancheverenigingen waaronder Bouwend Nederland, werkt aan de markttransitie naar een vitale infrasector. Acht werkgroepen werken aan voorstellen die leiden tot een verandering en verbetering van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt. Meriam de Koning en Wim Bossink zijn leden van de werkgroep 'Tenderprocedures werken'. Deze heeft samen met de markt verbetervoorstellen geformuleerd voor het gunnen op beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. Bij BPKV kunnen naast prijs andere criteria meegewogen worden om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever bepaalt de verlangde minimumkwaliteit en legt die vast in harde minimumeisen. Daarnaast legt hij kwaliteits- en/of prestatiewensen vast in BPKV-criteria. Net als bij geschiktheidseisen en selectiecriteria moeten subgunningscriteria objectief, transparant en proportioneel zijn. "Wat we in de praktijk echter zien, is dat niet iedereen daar op dezelfde manier mee omgaat", zegt Wim Bossink. Meriam de Koning vult aan. "Dat leidde tot verschillende ervaringen met aanbestedingen. Dat vroeg om standaardisering. Inschrijvers moeten in staat zijn de criteria op dezelfde wijze te interpreteren."

Beter, duidelijker en transparanter

Recentelijk publiceerde de werkgroep tien verbetervoorstellen die BPKV-gunning beter, duidelijker en transparanter moeten maken. Zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen zijn positief. Bossink: "Wij zetten als werkgroep in op maximale verbetering en krijgen Rijkswaterstaat en marktpartijen mee. Doorvoeren van alle verbeterpunten is een gecompliceerd proces waar we met zijn allen doorheen moeten. Zo zal RWS de maatregel 1 (voorlopig) nog niet doorvoeren bij Best Value projecten. Over maatregel 6 is binnen RWS nog discussie. Maatregel 10 zou nog nader moeten worden uitgewerkt en is organisatorisch op dit moment nog lastig."

De hoop van beide werkgroepleden is dat de voorstellen landen in modellen en beleidsrichtlijnen en zo een standaard werkwijze worden. Bossink: "Als dat lukt zal de algehele kwaliteit van de beoordelingen consistenter worden gemaakt". De Koning: "Daarmee wordt de voorspelbaarheid voor marktpartijen groter en uiteindelijk heeft dat zijn effect op de kwaliteit van de inschrijvingen."

Lees hier de verkorte versie van de voorgestelde verbetermaatregelen.

Wat doet de Taskforce Infra?

In 2020 startte de Taskforce Infra, een initiatief van Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie. De Taskforce Infra begon in coronatijd om gezamenlijk het werk aan de wegen, waterwegen en kust zoveel mogelijk voort te zetten en waar mogelijk te versnellen. Het werkterrein is verbreed van de markttransitie naar een vitale infrasector.

Foto: Rijkswaterstaat

Richard Massar communicatieadviseur