• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Binnenstedelijk mobiliteitsvraagstuk zorgt voor verschuiving van risico’s

Binnenstedelijk mobiliteitsvraagstuk zorgt voor verschuiving van risico’s

Wat betekent dit voor je verzekeringsdekkingen?

Afbeelding Binnenstedelijk mobiliteitsvraagstuk zorgt voor verschuiving van risico’s
vrijdag 10 maart 2023

Het gebruik van bouwhubs, prefab bouwelementen in fabrieken; het is maar een greep uit de ontwikkelingen waarmee vervoersbewegingen tijdens de bouw worden verminderd. Niet alleen een goede logistieke planning is hierbij onmisbaar, maar ook de verzekeringsdekkingen.

Toegenomen verkeersbewegingen

In Nederland is een kwart van het zakelijk verkeer gerelateerd aan de bouw. In stedelijke gebieden is dit ook goed zichtbaar door alle vervoersbewegingen naar, van en rondom de bouwplaats. Problematiek als milieueisen (bijv. milieuzones voor diesel bestel-/vrachtauto’s), slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeerruimte spelen hier een rol.

Door de toename van verkeersbewegingen in de historische binnenstad neemt ook de kans op schade aan de omgeving toe. Het is daarom belangrijk om vooraf goed na te denken over de planning van het transport en de manier waarop het transport plaatsvindt. Er zijn slimme transportmethodes voor vervoer in de binnenstad, deze vragen echter al snel om andere verzekeringsoplossingen. Denk aan elektrische transportmiddelen of vervoer over water. Laat je goed informeren over de wet- en regelgeving en de wijze waarop je dit kunt verzekeren.

Bouwhubs

Door tijdelijke opslaglocaties te gebruiken, zoals bouwhubs aan de rand van de stad kan het aantal vervoersbewegingen verminderd worden. Dit voorkomt dat iedere leverancier afzonderlijk zijn materialen aflevert in de binnenstad. Bijkomend voordeel van tijdelijke opslaglocaties is dat men hiermee kan voorkomen dat beschadigingen pas bij het monteren op de bouwplaats worden opgemerkt met vertraging van het montageproces tot gevolg. Daarnaast kun je door het collectief verzamelen van bouwafval op de opslaglocatie het hergebruik en de circulariteit bevorderen.

Afgezien van het transportrisico is het van belang om per locatie de verblijfsrisico’s in kaart te brengen. Je verzekeringen moeten hierop ook worden afgestemd, want biedt je CAR-verzekering wel dekking voor bouwmaterialen die op tijdelijke opslaglocaties liggen?

Prefab bouwcomponenten

Naast tijdelijke opslaglocaties neemt prefab productie van bouwcomponenten al jaren een enorme vlucht. De voordelen van prefab, zoals weersonafhankelijk bouwen, minder faalkosten, etc., zijn bekend, maar ook prefab kan tot gevolg hebben dat het aantal vervoersbewegingen afneemt. De risico’s verplaatsen zich van de bouwplaats naar de werkplaats. Het is van belang om naast het transportrisico ook het fabricage- en opslagrisico in beeld te brengen. Daarbij moet je uiteraard ook kijken naar het contractuele kader; bij wie ligt het risico van de productie in de fabriek, wie is verantwoordelijk tijdens transport, etc. Je verzekeringsmakelaar adviseert je hier graag over!

Meer weten?

In de Bouwend Nederland verzekeringsmantels zijn onderscheidende regelingen opgenomen over bijvoorbeeld transport en tijdelijke opslagrisico’s. Maak je nog geen gebruik van onze unieke constructie- of aansprakelijkheidsverzekeringsdekkingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek met onze verzekeringspartners Aon of In-Staet

Stuur een mail naar voordeel@bouwendnederland.nl of bel direct 079 32 52 166.