Lagere werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2024

Afbeelding Lagere werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2024
woensdag 13 september 2023

Voor bouw- en infrabedrijven is de sectorpremie WGA in 2024 met 0,12 procentpunt verlaagd naar 0,68%. De premie ziektewet (ZW) in 2024 is 0,02 procentpunt lager en komt uit op 0,24%. De totale kosten nemen hierdoor af in vergelijking met de premies van 2023 (WGA 0,80% en ZW 0,26%).

De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. In dit bericht licht UWV de daling van de premies verder toe. 

Sociale premies

Werkgevers in de bouw en infra dragen jaarlijks sociale premies af over het loon van de werknemers om de werknemers bij het UWV te verzekeren. De premie WGA verzekert tegen de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. De premie Ziektewet tegen de financiële gevolgen van ziekte. 

Voor iedere sector geldt een specifieke premie. Bouw- en infrabedrijven zijn normaal gesproken ingedeeld in sector 3 "bouwbedrijf" en ontvangen jaarlijks een beschikking van de Belastingdienst voor deze sectorindeling. In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 zijn de premies voor alle sectoren opgenomen.

Eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om zelf de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid te dragen (eigenrisicodrager). Bouwend Nederland werkt samen met De Goudse verzekeringen. Deze verzekering geeft financiële zekerheid en maakt werk van re-integratie. In combinatie met de verzuimverzekering worden leden ook ondersteund op het gebied van preventie. Klik hier voor meer informatie over deze verzekering.

Jaap van de Burgt manager beleid & public affairs mens & werk