• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten 2023

Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten 2023

Afbeelding Technieksector geïntegreerd in model Algemene bouwplaatskosten 2023
donderdag 9 november 2023

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland actualiseerden het model Algemene bouwplaatskosten (ABK) uit 2018. Het model helpt bij het eenduidig opstellen van de begroting van Algemene bouwplaatskosten voor bijna alle bouwprojecten. Door de samenwerking met Techniek Nederland is de technieksector geïntegreerd in het gezamenlijk model Algemene bouwplaatskosten 2023.

Download hier de flyer van het ABK-model 2023 Download hier de brochure van het ABK-model 2023

Update nodig door nieuwe kostensoorten

ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt. Deze kosten kunnen niet direct aan onderdelen van het bouwobject worden toegerekend en blijven niet in het project achter. In 2018 werd door NVBK en Bouwend Nederland het ABK-model ontwikkeld om te verduidelijken welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Door ontwikkelingen in de sector en door innovatie van het bouwproces de afgelopen jaren, zijn er nieuwe kostensoorten bijgekomen die tot de ABK gerekend kunnen worden. Een goed voorbeeld is de emissiearme bouwplaats met zonnepanelen op een bouwkeet en een laadplein voor materieel.

Integratie technieksector

Door de verschillende disciplines in de ontwerp-, bouw- en technieksector wordt steeds meer integraal gewerkt. NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben dan ook samengewerkt aan een geïntegreerd model. Het model uit 2018 is niet wezenlijk gewijzigd, maar hier zijn nu begrippen aan toegevoegd die gehanteerd worden in de technieksector.

De update en de integratie is verwerkt in de brochure ABK 2023; update van 2018. Bij het maken van het ABK-model 2023 is advies ingewonnen bij de NEN-commissie van NEN 2699:2017. Het model is daarnaast door ons, NVBK en Techniek Nederland getoetst aan de praktijk. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ondersteunt het model.

Nathalie van Dalen beleidsadviseur