Wat Ingewikkeld Allemaal

Sociale Zekerheid, cao, zzp in contactgroep Personeel

Afbeelding Wat Ingewikkeld Allemaal
dinsdag 21 november 2023

Best ingewikkeld allemaal: dat gold voor de onderwerpen die aan bod kwamen bij de contactgroep Personeel van regio Zuid in het najaar van 2023. Accountmanagers van het UWV namen ons mee in veranderingen in de sociale zekerheid en het onderzoek naar de WIA. Verder gingen we in op het zzp-wetsvoorstel, diversiteit en inclusiviteit en de verwachte certificering van uitzendbureaus

WIA: wat ingewikkeld allemaal

Wia staat natuurlijk voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, De accountmanagers van het UWV - Rebecca Geerts, Frank Gevers en Frens Stoffels - vertelden ons over de commissie Octas. Deze commissie doet onderzoek naar de WIA en komt begin 2024 met aanbevelingen voor verbetering. Eerste conclusie is dat het allemaal veel te ingewikkeld is en dat mensen daardoor tussen wal en schip vallen.

Een andere waardevolle bijdrage vanuit het UWV is het overzicht van veranderingen in de sociale zekerheid, zoals de aanpak van de achterstanden bij de WIA-beoordelingen en de voorgenomen vereenvoudiging van het verlofstelsel. 

Aan het werk met interne procedures

De deelnemers aan de contactgroepen werden verder bijgepraat over

  • de cao-onderhandelingen --> worden met veel belangstelling gevolgd.
  • Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden --> maakt de zaken rond zzp'ers niet echt duidelijker volgens de deelnemers.
  • Diversiteit en inclusiviteit --> binnenkort mogelijk om je kandidaat te stellen voor de desbetreffende Award.
  • Klokkeluidersregeling MBK per 17 december --> zorg voor een meldmogelijkheid en bijbehorende procedure als je 50 werknemers of meer hebt.
  • Certificering uitzendbureaus in 2025 --> ga intern aan de slag met inkoop, uitvoering en administratie.
  • Werkgebonden persoonsmobiliteit --> heb je meer dan 100 werknemers, lees de handreiking van de overheid
  • (niet) Afschaffen van plastic bekers per 1 januari 2024--> wordt creatief met koffie. 

Een flinke lijst onderwerpen die we niet overal even uitgebreid hebben kunnen behandelen. Informatief en interactief was het in ieder geval wel!

Yvonne van Zijl adviseur sociale zaken regio-zuid