Gebrek aan investeringen in infra blijft zorgenkindje

Afbeelding Gebrek aan investeringen in infra blijft zorgenkindje
woensdag 24 januari 2024

De Telegraaf publiceerde op 24 januari een artikel dat het land vastloopt in bureaucratie. Ook als wij als brancheorganisatie voor de bouw en infra luiden de alarmklok over achterstallig onderhoud aan infra.

Vandaag benadrukken we met Techniek Nederland dat er al jarenlang structureel te weinig geld is gebudgetteerd voor de vervangings- en renovatieopgave. Dit concludeerde TNO in november 2023 ook in hun landelijke prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur. Hoe langer de enorme vervanging- en renovatieopgave wordt uitgesteld, hoe groter de kans op ongeplande overlast en afsluitingen voor weggebruikers.

Eerlijke risicoverdeling cruciaal

De afgelopen tijd werkte Rijkswaterstaat samen met marktpartijen hard aan nieuwe samenwerkings- en contractvormen zoals de tweefasen- en de portfolioaanpak. Deze manier van werken is erop gericht om samen een realistisch plan te maken en onzekerheden die bij complexe projecten komen kijken gezamenlijk te managen. Bouwend Nederland roept bestuurders op om de problematiek rond de vervangings- en renovatieopgave niet langer voor zich uit te schuiven. Daarvoor moet meer budget worden gereserveerd en plannen moeten samen met de markt worden uitgewerkt. Een eerlijke risicoverdeling en een goede toepassing van een tweefasenaanpak spelen voor infrabouwers een cruciale rol bij het maken van een keuze om in te schrijven op een project. Meer nog dan de krapte op de arbeidsmarkt.

Richard Massar manager communicatie